Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Informace o výsledcích kontrol za rok 2018

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Informace o výsledcích provedených kontrol za rok 2018

 Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), provedených odborem krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Jihočeského kraje v roce 2018

 

1.     Kontrolované osoby a zaměření provedených kontrol

Kontroly byly prováděny v souladu s ust. § 7 písm. i) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“), a ust. § 4 zákona č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, u podnikatelských subjektů, podnikajících v územní působnosti Jihočeského kraje. V kontrolní činnosti se odbor krajský živnostenský úřad zaměřil na dodržování příslušných ustanovení:   

a)     zákona o regulaci reklamy, u nichž je krajský živnostenský úřad dozorovým orgánem ve smyslu výše uvedeného ustanovení zákona o regulaci reklamy

b)    zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenách“).  

 

2.     Počet provedených kontrol

V roce 2018 bylo odborem krajský živnostenský úřad provedeno 8 kontrol dodržování zákona o regulaci reklamy podnikateli - právnickými osobami, se zaměřením na dodržování ust. § 2 odst. 1 písm. b) a ust. § 5j odst. 3 tohoto zákona. V oblasti dodržování zákona o cenách uskutečnil odbor krajský živnostenský úřad celkem 12 cenových kontrol dodržování ust. § 13 odst. 2 zákona o cenách. Z tohoto počtu se jednalo ve 2 případech o kontroly právnických osob, 10 cenových kontrol bylo provedeno u fyzických osob.   

 

3.     Zhodnocení výsledků kontrolní činnosti

V rámci dozorové činnosti odboru krajský živnostenský úřad, zaměřené na dodržování příslušných ustanovení:

a)     zákona o regulaci reklamy bylo zjištěno v jednom případě porušení ust. § 2 odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy.

b)    zákona o cenách nebylo zjištěno porušení tohoto zákona.  

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku