Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Mezinárodní kulturní platforma I-CULT

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Interreg (57.78 KB)

Projekt ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT

 

Základní informace o projektu:

Název projektu: Mezinárodní kulturní platforma

Zkratka projektu: I-CULT

Číslo projektu: ATCZ59 

Dotační titul: Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014 – 2020

Délka trvání projektu: 1. 10. 2017 – 31. 12. 2020

Podpora EFRR: 2 553 344.46 €

Vedoucí partner: Jihočeský kraj

Projektoví partneři: Muzeum Vysočiny Třebíč, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Regionální muzeum v Mikulově, Museumsmanagement Niederösterreich, Donau-Universität Krems, MAMUZ Museumszentrum Betriebs a Stadtgemeinde Retz

Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika je pokračováním řady programů a iniciativ přeshraniční spolupráce, které mají za cíl rozvoj příhraničních oblastí a odbourávání hranic mezi jednotlivými státy, a posilovat tak hospodářskou, sociální a územní integraci Evropy. Program přímo navazuje na zkušenosti z předchozího operačního programu Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013. 

Program byl Evropskou komisí schválen 23. června 2015.

Projekt ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT byl podán do Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014 – 2020 a následně byl projednán a schválen na zasedání Monitorovacího výboru programu.

Projekt je realizován v období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2020. 

Do projektu je zapojeno 8 projektových partnerů: Jihočeský kraj (Vedoucí partner), Muzeum Vysočiny Třebíč, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Regionální muzeum v Mikulově, Museumsmanagement Niederösterreich, Donau-Universität Krems, MAMUZ Museumszentrum Betriebs a Stadtgemeinde Retz. Strategickými partnery jsou Jihočeská centrála cestovního ruchu, Vysočina Tourism, Kulturvernetzung Niederösterreich a Weinviertel Tourismus.

Společnou výzvou projektu je zvýšení zájmu o kulturní dědictví prezentované v příhraničních paměťových institucích, zejména v muzeích, galeriích a dalších pamětních místech.  Projekt pracuje s jejich stávajícím potenciálem, který společně zpracovává a využívá ke společné a propojené prezentaci zapojených regionů (Jižních Čech, Jižní Moravy, Vysočiny a Dolního Rakouska). Vzniká tak nový koncept přeshraniční spolupráce muzeí a prezentace jejich kulturního dědictví. Cílem je připravit společnou nabídku paměťových institucí z obou stran hranice a otevřít česko-dolnorakouskou muzejní krajinu, která bude atraktivnější a přístupnější jak pro návštěvníky, tak i obyvatele příhraničí. Vzniknou tak inovativní produkty podporující poznávací a kulturní turismus mezi příhraničními regiony a přinášející více návštěvníků do muzeí.

Zprostředkující program Příběh hranice

Místní nabídku paměťových institucí bude prezentovat česko-rakouský zprostředkující program Příběh hranice. Spojujícím prvkem programu je společná hranice a její historie, která bude vyprávěna na poutavých příbězích muzeí a jejich sbírek. Tyto příběhy budou návštěvníky provázet po muzejní krajině česko-dolnorakouského příhraničí, zprostředkovávat jim kulturní dědictví prezentované v muzeích a propojovat jednotlivé paměťové instituce. Program využívá konceptu tzv. story telling marketingu. Paměťové instituce budou využívat společnou propagaci a jejich nabídka se vzájemně doplní a prostřednictvím Příběhu hranice si budou předávat návštěvníky.

Společná prezentace kulturního dědictví příhraničí

Aktivní spoluprací muzejních institucí na společných prezentačních (výstavních) projektech bude osvědčen nový standard jejich spolupráce na společném zpracování kulturního dědictví zapojených regionů a jeho následné, atraktivní prezentaci návštěvníkům a obyvatelům příhraničí. Tento nový standard je založen na třech pilířích spolupráce: společné odborné muzejní práci, společné přípravě a realizaci prezentačního projektu, společné a vzájemně propojené propagaci. Odborná muzejní práce má za cíl srovnat úrovně poznání zapojených muzejních institucí a propojit výstupy své dosavadní badatelské činnosti s ostatními partnery. Spolupráce na přípravě a realizaci výstavního projektu má za cíl realizovat obsahovou část výstavy tak, aby byla zajímavá pro návštěvníky ze zapojených regionů a stala se pro ně vyhledávaným turistickým cílem. Propojená propagace má za cíl oslovit návštěvníky ze všech zapojených regionů a motivovat je k meziregionálnímu turismu. K osvědčení tohoto nového přístupu spolupráce muzejních institucí jsou vybrána tato témata, která spojují zapojené regiony: Stavby, stavění a život ve středověku, Život a zvyky příhraničí, Sklářství.

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku