Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo usnesením č. 240/2018/ZK-15 ze dne 06.09.2018 dokument Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023. S rozvojem systému paliativní péče a tvorbou strategie paliativní péče v Jihočeském kraji je snaha o zajištění optimální spolupráce a vytvoření koordinovaného a komplexního systému zdravotních a sociálních služeb v oblasti paliativní péče v kraji.

Koncepce mapuje současnou situaci v oblasti paliativní péče, programová část pak navrhuje priority, nastiňuje příležitosti a výzvy a stanovuje opatření nutná k systémovému řešení paliativní péče v Jihočeském kraji. Na tvorbě koncepce se podíleli odborníci z jednotlivých segmentů oblasti paliativní péče, přičemž vycházeli z dostupných dat, informací a ze svých dlouholetých zkušeností v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné a jich blízké. Záměry koncepce budou v průběhu pětiletého období vyhodnocovány, přičemž naplňování strategických cílů a priorit, ale i vývoj v oblasti paliativní péče mohou vést k aktualizaci dokumentu.

Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023 (2023.00 KB) Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku