Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Jihočeská Kuchtička - soutěž pro jídelny

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Soubor ke stažení (27.04 KB)

Jihočeská Kuchtička


Milé dámy, slečny, paní, ale i pánové kuchaři!

Budeme rádi, pokud nám pomůžete podpořit regionální potraviny i regionální producenty z Jihočeského kraje. Myslíme si, že u nás doma na jihu nejenom, že pěstujeme, chováme, ale i produkujeme potraviny špičkové kvality. Pojďme je tedy využívat a servírovat našim budoucím generacím, našim dětem!

Soutěž Jihočeská Kuchtička je pořádána na podporu regionálních výrobců, regionálních potravin a její pilotní ročník (2018/2019) byl spuštěn v září 2018.

Soutěže se může zúčastnit každý kolektiv školní jídelny a vývařovny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. (Vyhláška o školním stravování) § 3, odst. 1, která se nachází na území Jihočeského kraje a má sídlo v rámci obce, městyse nebo města do 2000 obyvatel.

Kompletní pravidla:

 1. Pořadatel Soutěže. Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ: 70890650, DIČ: CZ70890650, (dále jen „Pořadatel“ nebo „Jihočeský kraj“), pořádá tuto soutěž, jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).
 2. Doba soutěže. Soutěž probíhá v době od 1. 9. 2018 do 17. 5. 2019 (dále jen „Doba soutěže“).
 3. Soutěžící. Soutěže se může zúčastnit každý kolektiv školní jídelny a vývařovny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. (Vyhláška o školním stravování) § 3, odst. 1, která se nachází na území Jihočeského kraje a má sídlo v rámci obce, městyse nebo města do 2000 obyvatel (dále jen „Soutěžící“).
 4. Princip soutěže. Principem soutěže je v Době soutěže co nejvíce nakupovat a dále používat regionální potraviny od dodavatelů  majících sídlo, odštěpný závod, anebo výrobní prostory na území Jihočeského kraje. Počítají se pouze potraviny vyrobené, anebo zpracované na území Jihočeského kraje (tj. potravina musí nejméně z poloviny pocházet z výrobny na území Jihočeského kraje, anebo musí na jeho území být zásadním způsobem zpracovávána do podoby končeného produktu). Soutěžící, kteří se do soutěže zapojí, poté doloží čestným prohlášením procentuální zastoupení takovýchto potravin. Počítá se procento z celkového objemu vynaložených peněžních prostředků za nákup potravin. Např. Kuchyně xyz čestně prohlašuje, že v období od 1. 9. 2018 do 17. 5. 2019 v celkovém objemu vynaložených peněžních prostředků xyz Kč nakoupila potraviny od regionálních výrobců a dodavatelů v množství xx Kč, což procentuálně z celkového objemu dělá 44,16 %. Celkové číslo bude v prohlášení uvedeno a zaokrouhleno na dvě desetinná místa. Součástí prohlášení bude identifikační číslo, adresa, kontaktní osoba. Podání čestných prohlášení bude probíhat v době od 20. 5. 2019 do 31. 5. 2019. Forma podání bude písemná na adresu Oddělení marketingu a cestovního ruchu, Kancelář hejtmanky, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. V rámci hodnocení si pořadatel může vyžádat skeny, kopie faktur, delší procentuální vyčíslení (např. 44,1687 %) za odebrané regionální potraviny. V případě pochybností je posouzení, zda je potravina regionální, na Pořadateli.
 5. Harmonogram soutěže. Soutěž bude probíhat v Době soutěže, tedy v době od 1. 9. 2018 do 17. 5. 2019. Podání čestných prohlášení bude probíhat v době od 20. 5. 2019 do 31. 5. 2019. Hodnocení došlých prohlášení bude probíhat od 3. 6. 2019 do 14. 6. 2019. Vyhlášení výsledků a odměnění třech nejlepších bude probíhat od 17. 6. 2019 do 28. 6. 2019.
 6. Hodnocení a hodnotící komise. Hodnocení bude probíhat na základě došlých čestných prohlášení s procentuálním vyjádřením zakoupených regionálních potravin z celkového objemu peněz vynaložených na nákup potravin pro vaření jídel. Odměněni budou tři soutěžící, kteří budou nejvíce využívat regionální potraviny od dodavatelů z území Jihočeského kraje. Počítají se pouze potraviny vyrobené a zakoupené na území Jihočeského kraje. Ten soutěžící, který bude mít největší procentuální zastoupení, získává první místo (dále jen „Výherce“). Druhý v pořadí druhé místo (dále jen „Výherce“). Třetí v pořadí třetí místo (dále jen „Výherce“). V případě shody bude hodnoceno dle dalších míst za desetinou čárkou. O hodnocení bude proveden písemný zápis a v hodnotící komisi zasednou: Hejtman/ka Jihočeského kraje, dva zástupci KS NS MAS ČR Jihočeského kraje, vedoucí oddělení marketingu a cestovního ruchu a referent marketingu z oddělení marketingu a cestovního ruchu Krajského úřadu Jihočeského kraje.
 7. Výhra. Finanční odměna v podobě peněz (korun českých) převedených na sdělený účet. 1. místo (100 000 Kč); 2. místo (60 000 Kč); 3. místo (40 000 Kč), a to na základě následně uzavřené darovací smlouvy.
 8. Výherce bere na vědomí, že výhra není soudně vymahatelná. Výherce bere současně na vědomí, že Výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním Výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů. Veškeré tyto dopady jdou na vrub výherce.
 9. Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.
 10. Pokud nebude možné Výherce kontaktovat do 21 dnů od data prvního kontaktu, propadá Výhra ve prospěch Pořadatele.
 11.  Pořadatel je oprávněn ze soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.
 12. Pořadatel má právo tuto soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení Výhry. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny.


V Českých Budějovicích dne 1. 9. 2018

Máte dotaz, něco vám není jasné, potřebujete poradit?
Pište: gruntorad@kraj-jihocesky.cz
Volejte: 386 720 495

Plakát ke stažení (205.54 KB) Plakát ke stažení

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku