Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Paliativní péče v JčK

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Setkání jihočeských nemocnic nad paliativní péčí 

 

Dne 28.02.2019 se uskutečnilo v pořadí druhé setkání jihočeských nemocnic nad paliativní péčí. Již dříve byla nemocnicím představena Koncepce paliativní péče na období do roku 2023 . Zajistit dostupnost paliativní péče pro pacienty s nevyléčitelným onemocněním v pokročilém nebo terminálním stadiu nemoci v nemocnicích Jihočeského kraje je jednou z priorit a cílů schválené koncepce. Na setkání byly diskutovány záměry nemocnic v oblasti poskytování zdravotní péče, jejímž účelem je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacientů, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí.   

V problematice nemocniční paliativní péče je cílem vznik a podpora multiprofesních konziliárních paliativních týmů v rámci lůžkového fondu nemocnic pro indikaci a zajištění paliativní péče. Podpora Jihočeského kraje tak směřuje do oblasti společné vzájemné výměny informací, vzájemná komunikace a sdílení příkladů dobré praxe. S cílem zvyšování kvality poskytované péče je podporováno rovněž vzdělávání pracovníků nemocnic v oblasti obecné i specializované paliativní péče. Komplexnost nabízených nemocničních zdravotních služeb pak doplňuje záměr tvorby paliativních lůžek v nemocnicích v kraji.  

 


 

Setkání poskytovatelů zdravotních služeb v oblasti paliativní péče

Dne 26.11.2018 proběhlo v prostorách Krajského úřadu setkání s poskytovateli zdravotních služeb, kteří poskytují či mají zájem v budoucnu poskytovat zdravotní služby v oblasti specializované paliativní péče. rámci setkání byla prezentována koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji, představen byl záměr Jihočeského kraje v dotační podpoře této oblasti. Kraj připravovaným dotačním programem „Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji“ podpoří jak přímou péči poskytovatelů, tak i možnost vzdělávání v této oblasti. 

Zde naleznete prezentace ze setkání:

 

Setkání PZS v oblasti paliativní péče 1 (522.30 KB) Setkání PZS v oblasti paliativní péče 1

Setkání PZS v oblasti paliativní péče 2 (1258.11 KB) Setkání PZS v oblasti paliativní péče 2


 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo usnesením č. 240/2018/ZK-15 dne 6. 9. 2018 dokument Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023 - naleznete ZDE.

 


 

Vypořádání připomínek k dokumentu Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023

 

Dokument Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023 byl předložen Jihočeským krajem k veřejnému připomínkování v období od 22. 06. 2018 do 10. 07. 2018.

Vypořádání připomínek - Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023 (462.90 KB) Vypořádání připomínek - Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023

 


 

Veřejné připomínkování dokumentu Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023

 

Veřejnost má možnost se formou vyplnění formuláře vyjádřit ke zpracovaným návrhům a připomínkovat dokument Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023.  Dokument v sobě zahrnuje analýzu výchozího stavu paliativní péče v kraji se závěry, na základě nichž jsou stanoveny konkrétní priority, cíle a návrhy aktivit programové části.

 

Připomínky k dokumentu je možné zasílat v termínu do 10. 7. 2018 na e-mail: turkova@kraj-jihocesky.cz

 

Došlé připomínky budou následně předloženy pracovní skupině a jejich vypořádání bude uveřejněno na webových stránkách Krajského úřadu Jihočeského kraje.

 

Koncepce paliativní péče v JčK - verze k veřejnému připomínkování - 22.06.2018 (1964.68 KB) Koncepce paliativní péče v JčK - verze k veřejnému připomínkování - 22.06.2018

Formulář připomínkování Koncepce paliativní péče v JčK (35.00 KB) Formulář připomínkování Koncepce paliativní péče v JčK

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku