Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odbor evropských záležitostí
Jméno Telefon E-Mail Mapa
Ing. Jan Návara
vedoucí odboru
tel: 386720385
fax: 
navara@kraj-jihocesky.cz
Odbor evropských záležitostí - Úsek vedoucího odboru
Jméno Telefon E-Mail Mapa
Lenka Liklerová
ekonom
tel: 386720203
fax: 
liklerova@kraj-jihocesky.cz
Odbor evropských záležitostí - oddělení realizace systémových projektů
Jméno Telefon E-Mail Mapa
Ing.,Mgr. Martin Plucha
vedoucí oddělení
tel: 386720189
fax: 
plucha@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petr Lamač
koordinátor aktivit projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje
tel: 386720429
fax: 
lamac@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Helena Halabicová
krajský RIS 3 koordinátor
tel: 386720109
fax: 
halabicova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Alena Kundrátová
projektový manažer projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje
tel: 386720414
fax: 
kundratova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Martina Balounová
finanční RIS 3 koordinátor a marketingový manažer
tel: 386720119
fax: 
balounova2@kraj-jihocesky.cz
Bc. Eliška Šturmová
finanční manažer projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje
tel: 386720269
fax: 
sturmova2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Michaela Maňhalová
finanční manažer projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje
tel: 386720366
fax: 
manhalova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Marcela Tomešová
projektový a finanční manažer projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference v Jihočeském kraji
tel: 386720311
fax: 
tomesova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Veronika Cenková
projektový a finanční manažer projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference v Jihočeském kraji
tel: 386720151
fax: 
cenkova@kraj-jihocesky.cz
Odbor evropských záležitostí - Oddělení evropské integrace
Jméno Telefon E-Mail Mapa
Mgr. Vanda Pánková
vedoucí oddělení
tel: 386720162
fax: 
pankova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Kostíková
odborný pracovník pro kohezní politiku
tel: 386720159
fax: 
kostikova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Hajíčková
kontrola v rámci agendy Matice projektů
tel: 386720409
fax: 
hajickovaj@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jitka Hrodějová
administrace programů a projektů EÚS
tel: 386720215
fax: 
hrodejova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Veronika Novotná
administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám
tel: 386720380
fax: 
novotna4@kraj-jihocesky.cz
Bc. Ludmila Valdová
administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám
tel: 386720536
fax: 
valdova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Vladimíra Marková
odborný pracovník pro kohezní politiku
tel: 386720382
fax: 
markova2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Markéta Primusová
administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám
tel: 386720160
fax: 
primusova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Andrea Krbečková
administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám
tel: 386720381
fax: 
krbeckova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Kateřina Majerová
administrace programů a projektů EÚS
tel: 386720384
fax: 
majerovak@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Michaela Vejslíková
agenda matice projektů
tel: 386720401
fax: 
vejslikova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Ludmila Beníšková
administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám
tel: 386720130
fax: 
beniskova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Kamila Jirsová
administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám
tel: 386720538
fax: 
jirsova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Aleš Tichatzek
administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám
tel: 386720413
fax: 
tichatzek@kraj-jihocesky.cz
Ing. Vladimíra Slípková
administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám
tel: 386720556
fax: 
slipkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Veronika Kovářová
administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám
tel: 386720416
fax: 
kovarova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. et Mgr. Alžběta Poláková
administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám
tel: 386720239
fax: 
polakova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Miroslava Radostová
administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám
tel: 386720191
fax: 
radostova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Magda Křepelková, Ph.D.
administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám
tel: 386720317
fax: 
krepelkova@kraj-jihocesky.cz
Odbor evropských záležitostí - Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Jméno Telefon E-Mail Mapa
Mgr. Jan Vodička
vedoucí oddělení
tel: 386720157
fax: 
vodicka@kraj-jihocesky.cz
Markéta Vrábková, DiS.
administrátor projektů 1
tel: 386720559
fax: 
vrabkova2@kraj-jihocesky.cz
Bc. Věra Štindlová
administrátor projektů 2
tel: 386720236
fax: 
stindlovav@kraj-jihocesky.cz
Jana Janků
administrátor projektů 14
tel: 386720260
fax: 
janku2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Andrea Boukalová
administrátor projektů 5
tel: 386720336
fax: 
boukalova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Gabriela Přibylová
administrátor projektů 6
tel: 386720578
fax: 
pribylovag@kraj-jihocesky.cz
Eva Kordíková
administrátor projektů 7
tel: 386720186
fax: 
kordikova@kraj-jihocesky.cz
Jiřina Formánková, DiS.
administrátor projektů 8
tel: 386720451
fax: 
formankova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jiří Voříšek
administrátor projektů 9
tel: 386720450
fax: 
vorisek@kraj-jihocesky.cz
Ing. Bc. Jitka Šálená
administrátor projektů 11
tel: 386720270
fax: 
salena@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Klára Hlachová Korostenská
administrátor projektů 12
tel: 386720318
fax: 
hlachova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Blanka Leitgebová
administrátor projektů 13
tel: 386720315
fax: 
leitgebova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jitka Černá
administrátor projektů 3
tel: 386720325
fax: 
cernaj@kraj-jihocesky.cz
Lucie Müllerová
administrátor projektů 10
tel: 386720362
fax: 
mullerova2@kraj-jihocesky.cz
Bc. Miroslava Sobotovičová
administrátor projektů 4
tel: 386720271
fax: 
sobotovicova@kraj-jihocesky.cz
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku