Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Informace o výsledcích kontrol za rok 2017

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), provedených odborem krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Jihočeského kraje v roce 2017


1. Kontrolované osoby a zaměření provedených kontrol

Kontroly byly prováděny v souladu s ust. § 7 písm. i) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“), a ust. § 4 zákona č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, u podnikatelských subjektů, podnikajících v územní působnosti Jihočeského kraje. V kontrolní činnosti se odbor krajský živnostenský úřad zaměřil na dodržování příslušných ustanovení:  

  1. zákona o regulaci reklamy, u nichž je krajský živnostenský úřad dozorovým orgánem ve smyslu výše uvedeného ustanovení zákona o regulaci reklamy
  2. zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenách“). 


2. Počet provedených kontrol

V roce 2017 bylo odborem krajský živnostenský úřad provedeno 12 kontrol dodržování zákona o regulaci reklamy podnikateli - právnickými osobami. V oblasti dodržování zákona o cenách uskutečnil odbor krajský živnostenský úřad celkem 14 cenových kontrol, z toho 10 u právnických osob a 4 u fyzických osob. 


3. Zhodnocení výsledků kontrolní činnosti

V rámci dozorové činnosti odboru krajský živnostenský úřad, zaměřené na dodržování příslušných ustanovení:

  1. zákona o regulaci reklamy bylo zjištěno porušení ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o regulaci reklamy a ust. § 5j odst. 2 zákona o regulaci reklamy. Jeden případ byl postoupen věcně a místně příslušnému krajskému živnostenskému úřadu z důvodu možného porušení ust. 2 odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy.
  2. zákona o cenách nebylo zjištěno porušení tohoto zákona. 

 

 

 

 

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku