Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Geneticky modifikované organismy

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

1) Zákon

Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty (Sbírka zákonů, Ročník 2004, částka 25)

Novely:
zákony č. 346/2005 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 18/2012 Sb., č. 279/2013 Sb., č. 243/2016 Sb., č. 371/2016 Sb. a č. 183/2017 Sb.

 

2) Ostatní právní předpisy

a) Vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty (Sbírka zákonů, Ročník 2004, částka 70)

Novely:
vyhlášky č. 86/2006 Sb., č. 29/2010 Sb. a č. 372/2016 Sb.

 

b1) Metodika
- Metodika prevence environmentálních rizik při nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy (Věstník MŽP, ROČNÍK XXVII - leden 2017 – ČÁSTKA 1)

 

b2) Formuláře a pokyny

- Uzavřené nakládání s GMO (Vzory oznámení a žádosti o uzavřeném nakládání s GMO, ročního hlášení, havarijního plánu a provozního řádu.)
- Metodické pokyny pro uzavřené nakládání (Pokyny a postupy pro uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy v 1. a 2. kategorii rizika, dovoz, vývoz a přepravu geneticky modifikovaných organismů.)
- Uvádění GMO do životního prostředí (Vzory žádosti o uvádění GMO do životního prostředí, ročního hlášení, havarijního plánu, provozního řádu a další dokumenty.)
- Uvádění GMO na trh (Vzory žádostí o zápis do Seznamu pro uvádění na trh.)
- Předcházení ekologické újmě při nakládání s GMO - metodický pokyn

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku