Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Projekt Technická pomoc – hodnocení kvality projektů (Jihočeský kraj)

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

LOGA_GROUP1.jpg (18.58 KB)

 

Základní informace o projektu:

 

Název projektu:Technická pomoc - hodnocení kvality projektů (Jihočeský kraj)
Dotační titul:Program spolupráce Rakousko - Česká republika 2014-2020
Číslo projektu:ATCZ107
Délka trvání projektu:1. 5. 2016 - 31. 12. 2023
Alokované prostředky EFRR:20 000,50 €
Vedoucí partner:Jihočeský kraj
Projektoví partneři:Land Oberösterreich, Amt der Oberösterreichischen Landesregierung


Projekt Technická pomoc - hodnocení kvality projektů (Jihočeský kraj) byl podán a následně schválen v rámci Programu spolupráce Rakousko - Česká republika 2014-2020 na jaře 2016.

Projekt bude realizován v období od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2023 a klade si za cíl zvýšení kvality přeshraničních projektů podpořených z programu Interreg V A Rakousko - ČR 2014-2020, a to díky zajištění hodnocení kvality podaných projektů prostřednictvím nezávislých odborných hodnotitelů. Toto hodnocení, které bude prováděno jak na české, tak i na rakouské straně, se stane podkladem pro rozhodnutí monitorovacího výboru o schválení projektu.

Každý podaný projekt, u něhož bude úspěšně ukončena kontrola přijatelnosti, tak projde nezávislým odborným hodnocením provedeným na základě checklistu schváleného monitorovacím výborem programu. Na české straně byli za tímto účelem nominováni v každém zapojeném kraji odborní hodnotitelé pro každou prioritní osu/investiční prioritu, přičemž každý projekt bude vždy hodnocen jedním hodnotitelem z každého kraje.

V rámci předloženého projektu bude v Jihočeském kraji zajištěno financování odborného hodnocení kvality podaných přeshraničních projektů prostřednictvím odborných hodnotitelů nominovaných za Jihočeský kraj pro konkrétní prioritní osu, resp. investiční prioritu.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku