Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Projekty technické pomoci v rámci česko-bavorského přeshraničního programu

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

obrázek_1.jpg (5.53 KB)
obrázek_2.jpg (6.57 KB)

 

 

 

 

 

 

Projekt č. 12 Technická pomoc - Jihočeský kraj - kód 121 a č. 13 Technická pomoc - Jihočeský kraj - kód 123

 


Základní informace o projektech:

Název projektu:

Technická pomoc - Jihočeský kraj - kód 121

Technická pomoc - Jihočeský kraj - kód 123

Dotační titul:Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Číslo projektu:

12

13

Délka trvání projektu (oba projekty) :1. 1. 2016 - 31. 12. 2023
Alokované prostředky ERDF:

Projekt č. 12 - 238 000,- EUR

Projekt č. 13 - 41 999,99 EUR

Projektoví partneři: (oba projekty)Jihočeský kraj
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie
Projekty technické pomoci pro Jihočeský kraj s názvem „Technická pomoc - Jihočeský kraj - kód 121" a „Technická pomoc - Jihočeský kraj - kód 123" byly podány a schváleny v rámci 5. prioritní osy Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 na začátku roku 2016 s dobou realizace od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2023.

Jihočeský kraj si v rámci obou projektů klade za cíl ve vzájemné spolupráci s dalšími subjekty a nadřízenými orgány přispět k úspěšné implementaci a čerpání programu. Dalším cílem projektů je zajištění podpory potencionálních zájemců a žadatelů o příspěvek z ERDF, a to především při vyhledávání vhodných přeshraničních kontaktů a partnerů v česko-bavorské příhraniční oblasti, a dále poskytování nezbytných informací pro přípravu a realizaci přeshraničních projektů.

Za tímto účelem bude v průběhu realizace projektu Jihočeský kraj poskytovat žadatelům individuální konzultace k jejich projektovým záměrům, organizovat informační regionální semináře pro žadatele a podílet se na propagaci programu.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku