Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 

Informace o zpracovávání osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

Informace o zpracovávání osobních údajů na Krajském úřadu Jihočeského kraje, na které se podle § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, nevztahuje oznamovací povinnost. Údaje o zpracování osobních údajů, podléhající oznamovací povinnosti dle § 16 tohoto zákona, zapsané do registru vedeného Úřadem na ochranu osobních údajů, s výjimkou informací uvedených v § 16 odst. 2 písm. e) a i), jsou veřejně přístupné, zejména způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Informace o zpracovávání osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. na jednotlivých odborech

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku