Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

 

Úsek vedoucího odboru

 

  • zajišťuje právní službu pro orgány kraje, pokud není zajištěna jinak
  • poskytuje právní konzultace odborům krajského úřadu ve věcech výkonu samostatné působnosti
  • zpracovává připomínky k návrhům právních norem vydávaných v samostatné působnosti kraje navrhovaných odbory krajského úřadu v oblastech v jejich věcné působnosti, navrhuje právní normy vydávané v samostatné působnosti kraje v oblastech věcné působnosti odboru
  • podílí se na redakční činnosti Věstníku kraje
  • podle požadavků odborů krajského úřadu posuzuje návrhy smluv uzavíraných krajem
  • zastupuje kraj v řízení před soudem, pokud není kraj zastoupen jinak, vede evidenci soudních řízení a přehled podaných trestních oznámení
  • podává návrhy na uplatnění pohledávek kraje v insolvenčním řízení a návrhy vymáhání pohledávek kraje
  • sleduje usnesení vlády a informuje o nich poradu vedení KÚ vč. návrhu na určení gesčních odborů k nim
  • administruje systém eKLEP (elektronická knihovna legislativních předpisů) pro krajský úřad a koordinuje zpracování připomínek kraje k návrhům zákonů a obecně platných právních předpisů a dalších norem a aktů vydávaných ostatními stupni státní správy
  • vede vnitřní agendy úřadu zajišťující činnost odboru
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku