Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Projekt Connecting Regions AT-CZ

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

loga (12.17 KB)

 

Základní informace o projektu:

 

  • Název projektu: Connecting Regions AT-CZ
  • Dotační titul: Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020
  • Číslo projektu: ATCZ1
  • Délka trvání projektu: 1. 3. 2016 - 31. 12. 2019
  • Alokované prostředky EFRR: 1 584 574,61 €
  • Vedoucí partner: Kraj Vysočina
  • Projektoví partneři: Jihočeský kraj Jihomoravský kraj, Land Oberösterreich, Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Regionalmanagement Oberösterreich GmBH, NÖ.Regional.GmBH

 

Projekt Connecting Regions AT-CZ byl podán do Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 v březnu 2016 a následně projednán a schválen na 2. zasedání monitorovacího výboru programu v červnu 2016.
Projekt bude realizován v období od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2019 a klade si za cíl propojit v programovém území regionální rozvoj, který je v současné době organizován spíše na úrovni jednotlivých českých krajů a rakouských spolkových zemí. Společnou výzvou je kromě spolupráce při koordinaci regionálně-politických témat (doprava, ochrana přírody, kultura, územní plánování apod.) také zlepšení kvality přeshraničních projektů obecně.
Do projektu jsou zapojeny tři české kraje - Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj - a spolková země Horní Rakousko s Regionalmanagementem OÖ a dále také NÖ.Regional.GmbH (organizace spoluzaložená spolkovou zemí Dolní Rakousko). Město Vídeň působí v projektu jako strategický partner. Díky plošnému zapojení všech regionů je zajištěn pozitivní dopad na celé území programu. Zároveň dojde k zintenzivnění a koordinaci přeshraniční spolupráce především v bezprostředním příhraničí.
Dalším z cílů projektu je posilování institucionální spolupráce mezi rakouskými zeměmi a českými kraji s důrazem na aktivní kooperaci v oblasti strategického plánování a společné optimalizované informační politiky. Úkolem je také poskytnout žadatelům a realizátorům přeshraničních projektů odpovídající přehled o možnostech a výhodách přeshraniční spolupráce.
Cílů projektu je možné dosáhnout pouze společně koordinovaným přeshraničním přístupem.
V rámci projektu jsou aktivity rozděleny do dvou úrovní, které jsou jednotlivě popsány v pracovních balíčcích.

Balíček 1 je zaměřen na nadregionální úroveň a na koordinaci regionální politiky zúčastněných českých a rakouských regionů. Za tímto účelem bude zorganizováno 5 konferencí pro odbornou veřejnost a 10 tematických síťových setkání zaměřených na témata relevantní pro příhraničí.

V rámci pracovního balíčku 2 bude podpořen rozvoj přeshraniční spolupráce a iniciování přeshraničních projektů. Žadatelé budou informováni o možnostech podpory přeshraniční spolupráce AT-CZ a bude jim poskytnuta možnost zprostředkování kontaktů pro realizaci přeshraničních aktivit a projektů. Během přípravy přeshraničních aktivit budou projektovými partnery organizovány přeshraniční kulaté stoly za účasti regionálních koordinátorů z obou stran hranice. V regionech budou organizovány regionální semináře pro žadatele/příjemce. V rámci těchto seminářů bude probíhat identifikace témat pro možnou přeshraniční spolupráci v regionu a iniciace projektových záměrů podporovatelných v rámci programu Interreg V-A AT-CZ 2014-2020 i mimo něj.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku