Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Traumatologické plány poskytovatelů zdravotních služeb

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

 

Traumatologický plán poskytovatelů jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče


Poskytovatel jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče
je povinen v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, zpracovat traumatologický plán, v němž upraví soubor opatření, která se uplatňují při hromadných neštěstích a nejméně jednou za 2 roky ho aktualizovat.
Návrh traumatologického plánu a aktualizaci je poskytovatel povinen projednat s příslušným správním orgánem. Jedno vyhotovení traumatologického plánu předat správnímu orgánu do 30 dnů od jeho zpracování nebo aktualizace. Při zpracování traumatologického plánu se vychází z místních podmínek a možností a z výsledku jeho projednání s krajským úřadem.

Podrobnosti o obsahu traumatologického plánu a postup při jeho zpracování a projednání upravuje vyhláška č. 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání.

 

Traumatologický plán poskytovatele zdravotnické záchranné služby


Traumatologický plán poskytovatele zdravotnické záchranné služby
a jeho povinnost zpracování je dána § 7 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel zdravotnické záchranné služby má povinnost traumatologický plán aktualizovat nejméně jednou za 2 roky a jedno vyhotovení plánu předat do 30 dnů ode dne jeho zpracování nebo aktualizace krajskému úřadu kraje, na jehož území poskytuje zdravotnickou záchrannou službu. Návrh traumatologického plánu a návrh jeho změny je poskytovatel zdravotnické záchranné služby povinen projednat s krajským úřadem.
Podrobnosti obsahu traumatologického plánu upravuje § 13 vyhlášky č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě.

Kontaktní osoba pro metodickou pomoc a konzultaci při zpracování a aktualizaci traumatologických plánů:

Mgr. Ivana Turková
odbor zdravotnictví
Krajský úřad Jihočeského kraje
tel.:386 720 774
e-mail: turkova@kraj-jihocesky.cz

 


Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku