Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

 

Oddělení zdravotní péče

 • provádí metodickou, konzultační a poradenskou činnost ve vztahu ke zřizovaným organizacím a zakládaným obchodním společnostem
 • u zřizovaných organizací zajišťuje provozně-ekonomické záležitosti vyplývající z výkonu funkce zřizovatelského odboru
 • připravuje podklady pro zpracování rozpočtu kraje a rozpočtového výhledu v rozsahu působnosti odboru včetně příspěvkových organizací, obchodních společností kraje a subjektů zajišťujících další zdravotní služby, připravuje návrhy změn rozpočtu a zabezpečuje hospodaření podle tohoto rozpočtu
 • zajišťuje zpracování materiálů do orgánů kraje a podkladů pro výkon zřizovatelských a zakladatelských funkcí včetně materiálů pro jednání valné hromady obchodních společností v oblasti zdravotnictví
 • zajišťuje kontrolní činnost využití poskytnutých finančních podpor v oblasti zdravotnictví poskytnutých z rozpočtu kraje
 • organizuje a zajišťuje činnost lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství
 • organizuje a zajištuje prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území kraje
 • vydává a aktualizuje plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, v platném znění (zákon o ZZS)
 • zajišťuje administraci evropských projektů a dotačních titulů kraje v oblasti zdravotnictví
 • ve spolupráci s odborem kanceláře hejtmana a oddělením krizového řízení se spolupodílí na zajištění agendy odvodního řízení dle zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, v platném znění, (branný zákon)
 • podílí se na krizové připravenosti za oblast zdravotnictví, spolupracuje na úseku IZS, podílí se na zpracování krizového plánu kraje a havarijního plánu kraje, zejm. na zpracování traumatologického plánu kraje dle příslušné legislativy, zejm. zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a zákona č. 241/2011 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, vše v platném znění, (krizové zákony)
 • zajišťuje vytváření a zpracování koncepčních a strategických materiálů v oblasti zdravotnictví
 • zajišťuje přeshraniční spolupráci na úseku zdravotnictví
 • zajišťuje ostatní činnosti týkající se celého odboru na úseku zdravotnictví, zejm. administrativní záležitosti
 • plní další úkoly uložené orgány kraje

 

 

Oddělení zdravotní správy

 • spolupodílí se na zpracování koncepčních materiálů na úseku zdravotnictví
 • spolupodílí se na zajišťování přeshraniční spolupráce na úseku zdravotnictví
 • plní další úkoly uložené ředitelem krajského úřadu
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku