Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2017-2019

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém 2. jednání dne 15. 12. 2016 Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2017-2019 usnesením č. 23/2016/ZK-2 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje (SRV) na období let 2017-2019 podle přílohy č. 1 mat. č. 504/ZK/16;
II. ruší
dnem schválení SRV na období let 2017-2019 platnost části stávajícího SRV na období let 2016-2018.

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2017-2019

Schválený SRV Jčk na období let  2017-2019 - textová část (691.49 KB) Schválený SRV Jčk na období let 2017-2019 - textová část

Schválený SRV Jčk na období let 2017-2019 - tabulková část (507.48 KB) Schválený SRV Jčk na období let 2017-2019 - tabulková část

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku