Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Rada kraje ve 4. volebním období

Rada je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu své působnosti odpovídá rada zastupitelstvu. Rada může rozhodovat ve věcech přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zákon.

Radu tvoří hejtman, jeho náměstci a další členové rady, kteří jsou voleni z členů zastupitelstva.

 

Mgr. Jiří Zimola (ČSSD), hejtman Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

- zastupování a reprezentace kraje
- krizové řízení a obnova území
- zahraniční vztahy, zahraniční spolupráce, kancelář Brusel
- vnější vztahy, poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., vyřizování stížností na činnost samosprávy
- tiskové oddělení
- cestovní ruch, přírodní a kulturní atraktivity, marketing kraje
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence;

Mgr. Ivana Stráská (ČSSD), 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

- zdravotnictví, nemocnice
- sociální věciemocnice
- LPS a ZZS
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence;


Ing. Jaromír Slíva, MBA (ČSSD), náměstek hejtmana Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

- investice kraje, koordinace a realizace velkých projektů kraje
- příprava všech krajských projektů před podáním žádostí o granty a příspěvky z jiných než krajských zdrojů
- správa a administrace krajských projektů, projektů příspěvkových organizací a projektů krajem zakládaných obchodních společností
- správa matice příslibů
- veřejné zakázky
- administrace grantů a příspěvků pro cizí subjekty vč. administrace grantů EU
- řízení záležitostí ROP popř. nástupnického programu EU
- rozvoj služeb e-governmentu a IT (kooperace se ředitelem KÚ)
- podpora vědy, výzkumu a vývoje, agenda VTP a JAIP
- podpora konkurenceschopnosti jihočeských podniků a podnikatelů
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence;
Zodpovědnost za dopravu, dopravní obslužnosti, silniční hospodářství a investice v dopravě

 

Mgr. Bc. Antonín Krák (ČSSD) - uvolněný člen Rady Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

- územní plánování (jen samosprávné úkony)
- doprava a dopravní obslužnost (JIKORD)
- správa komunikací
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence;

 

Mgr. Jaromír Novák (ČSSD), uvolněný člen Rady Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

- finance a ekonomika
- majetek kraje
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence.

 

JUDr. Tomeš Vytiska (KSČM), uvolněný člen Rady Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

- školství
- kultura
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence.

 

Ing. Hana Tůmová (dříve: Rodinová), Ph.D. (KSČM) - v březnu 2013 nahradila odstupivšího Václava Kučeru - uvolněná členka Rady Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

- životní prostředí
- zemědělství, venkov
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence.

 

Neuvolnění členové rady:

Ing. Miroslav Joch (ČSSD)

Ing. Stanislav Mrvka (ČSSD)

Ing. Václav Valhoda (ČSSD)

Václav Ebert (KSČM)


 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku