Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Koncepce systému péče o osoby s duševním onemocněním v Jihočeském kraji

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Koncepce systému péče o osoby s duševním onemocněním v Jihočeském kraji

V souladu se Strategií reformy psychiatrické péče schválenou Ministerstvem zdravotnictví ČR byl zpracován návrh Koncepce systému péče o osoby s duševním onemocněním v Jihočeském kraji. Cílem zpracované koncepce je změna přístupu a způsobu poskytování péče o osoby s duševním onemocněním a to jak v oblasti zdravotní, tak v oblasti sociální.

Pro dosažení cílů reformy je potřeba koordinovat probíhající proces v Jihočeském kraji v souladu s republikovou Strategií reformy psychiatrické péče České republiky, včetně implementačních dokumentů, a legislativními úpravami v této oblasti.

Koncepce reformy se snaží nalézt řešení, jak učinit segment psychiatrie komfortnější pro pacienty i poskytovatele, jak českou psychiatrii modernizovat.

Tento dokument byl schválen usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 43/2016/ZK-2 ze dne 15. 12. 2016.


Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku