Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

 • Provádění cenové kontroly zaměřené na dodržování ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů:
  - ČÁST II (regulace cen)
  - § 11 (cenová evidence)
  - § 12 (cenové informace)
  - § 13 (označování zboží cenami)
 • Ukládání a vybírání pokut za porušení cenových předpisů, je-li zjištěno porušení cenových předpisů při jím provedené cenové kontrole (§ 4 odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů).
 • Příprava podkladů pro vydání nařízení kraje, který v rozsahu a za podmínek stanovených v rozhodnutí ministerstva může:
 • stanovit maximální ceny, pokud nejsou stanoveny ministerstvem,
 • stanovit maximální ceny nižší, než jsou maximální ceny stanovené ministerstvem (§ 4 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů).
 • vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči obecním živnostenským úřadům ve správním obvodu kraje
 • je oprávněn nařídit obecním živnostenským úřadům ve správním obvodu kraje provedení živnostenské kontroly
 • rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů ve správním obvodu kraje
 • vede živnostenský rejstřík v působnosti správního obvodu kraje
 • spolupracuje na úseku živnostenského podnikání s příslušnými správními úřady v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími
 • je oprávněn vyžadovat od ústředních správních úřadů potřebná stanoviska a vyjádření
 • plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku