Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Investiční akce 2019 – uzavírky silnic II. a III. třídy

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Jihočeský kraj spolu se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje plánuje v letošním roce provádět opravy a modernizace vybraných úseků silnic II. a III. třídy, rekonstrukci mostů, opěrných zdí apod. Tyto stavební akce jsou hrazeny jak z rozpočtů Jihočeského kraje a Správy a údržby silnic Jčk, tak i z evropských finančních prostředků (zejména Integrovaného operačního programu) a prostředků SFDI. Ze strany Jihočeského kraje je snaha, aby akce byly časově i místně zkoordinovány tak, aby jejich realizace měla co nejmenší dopad na plynulost silniční dopravy v regionu. Proto se snaží aktuálně informovat občany a řidiče o uzavírkách jednotlivých komunikací a mostů, objízdných trasách a podobně. V následujícím odkaze jsou na mapě jihočeského kraje označeny všechny připravované akce na silnicích II. a III. třídy, které by měly být realizovány v roce 2019 s odkazem na druh uzavírky a dobu jejího trvání.

Odkaz na jiné stránky Mapová aplikace Investiční akce na silnicích 2019

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku