Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Správce silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Ve smyslu § 9 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném od 31. 12. 2015, je Jihočeský kraj jako vlastník silnic II. a III. třídy na svém území povinen v případě, že pro výkon správy silnic II. a III. třídy zřídil správce, zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup identifikační údaje správce, vymezení pozemních komunikací, jejichž správu vykonává, a rozsah jím vykonávané správy. Povinně zveřejňovanými identifikačními údaji správce jsou obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo osoby.

Identifikační údaje správce:
- Název: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace
- Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
- IČO: 70971641

Vymezení pozemních komunikací, jejichž správu vykonává:
- silnice II. a III. třídy na území Jihočeského kraje

základní informace o rozsahu vykonávané správy jsou dostupné na adrese http://www.susjk.cz/cz/organizace/o-nas.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku