Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Střednědobý rozpočtový výhled Jčk na období let 2016 - 2018

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém 20. jednání dne 17. 12. 2015 Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2016 - 2018 usnesením č. 376/2015/ZK-20 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje
Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje (SRV) na období let
2016 - 2018 podle přílohy č. 1 mat. č. 408/ZK/15;

II. ruší
dnem schválení SRV na období let 2016 - 2018 platnost části stávajícího SRV na období let 2015 - 2017.

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2016 - 2018 (238.32 KB) Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2016 - 2018

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku