Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Rozpočet a závěrečný účet za rok 2016

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém 20. jednání dne 17. 12. 2015 Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2016 usnesením č. 377/2015/ZK-20 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje podle závazné části přílohy č. 1 mat. č. 388/ZK/15

a) rozpočet Jihočeského kraje na rok 2016 s celkovými příjmy 11 074 846 500 Kč, celkovými výdaji 11 699 878 500 Kč a schodkem 625 032 000 Kč,
b) úhradu splátek přijatých dlouhodobých úvěrů prostřednictvím financování ve výši 275 000 000 Kč,
c) zapojení finančních prostředků z minulých let ve výši 900 040 800 Kč prostřednictvím financování, z toho zapojení části zůstatku Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje ve výši 727 021 840 Kč,
d) závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu ve výši 517 059 200 Kč,
e) závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 1 906 836 000 Kč;

II. zmocňuje orgány kraje k provádění rozpočtových opatření podle přílohy č. 2 mat. č. 388/ZK/15.

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2016

Příloha č. 1_Rozpočet Jčk na rok 2016 (3097.85 KB) Příloha č. 1_Rozpočet Jčk na rok 2016

Příloha č. 2_Zmocnění k provádění RO (66.28 KB) Příloha č. 2_Zmocnění k provádění RO

 


Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2016

 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 22. 6. 2017 na svém 7. zasedání Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2016 usnesením č. 201/2017/ZK-7 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje
1. Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2016 podle příloh č. 1 až 8 mat. č. 223/ZK/17 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad včetně vykázaného kumulovaného výsledku hospodaření kraje k 31. 12. 2016 v objemu + 2 468 639 247,15 Kč,
2. užití zůstatku disponibilních prostředků hospodářského výsledku za rok 2016 v objemu 599 397 159,08 Kč převodem ve prospěch Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje;
II. bere na vědomí
obsah Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2016 dle přílohy č. 9 mat. č. 223/ZK/17.


Příloha – Textová část (1473.57 KB) Příloha – Textová část

Příloha 1 – Přehled o plnění a čerpání rozpočtu (190.77 KB) Příloha 1 – Přehled o plnění a čerpání rozpočtu

Příloha 2 – Přehled hospodářských výsledků zřizovaných organizací (697.96 KB) Příloha 2 – Přehled hospodářských výsledků zřizovaných organizací

Příloha 3 – Přehled o fondech kraje (421.08 KB) Příloha 3 – Přehled o fondech kraje

Příloha 4 – Zpráva o majetku kraje (198.25 KB) Příloha 4 – Zpráva o majetku kraje

Příloha 5.1 – Příloha k účetní závěrce (584.88 KB) Příloha 5.1 – Příloha k účetní závěrce

Příloha 5.2 – Výkaz Rozvaha – Bilance (308.15 KB) Příloha 5.2 – Výkaz Rozvaha – Bilance

Příloha 5.3 – Výkaz zisku a ztráty (302.86 KB) Příloha 5.3 – Výkaz zisku a ztráty

Příloha 5.4 – Výkaz Příloha ÚSC, SO a RR (345.41 KB) Příloha 5.4 – Výkaz Příloha ÚSC, SO a RR

Příloha 5.5 – Přehled o peněžních tocích (284.49 KB) Příloha 5.5 – Přehled o peněžních tocích

Příloha 5.6 – Přehled o změnách vlastního kapitálu (285.17 KB) Příloha 5.6 – Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha 6 – Prostředky přidělené v rámci grantové a dotační politiky (394.51 KB) Příloha 6 – Prostředky přidělené v rámci grantové a dotační politiky

Příloha 7 – Informace o hospodaření nemocnic (7895.94 KB) Příloha 7 – Informace o hospodaření nemocnic

Příloha 8 – Informace o hospodaření dalších osob s majetkovou účastí kraje (2829.05 KB) Příloha 8 – Informace o hospodaření dalších osob s majetkovou účastí kraje

Příloha 9 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2016 (616.40 KB) Příloha 9 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2016

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku