Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Rozpočet a závěrečný účet za rok 2014

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

 

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2014

 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém 8. jednání dne 5. 12. 2013 Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2014 usnesením č. 345/2013/ZK-8 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje

podle závazné části přílohy č. 1 mat. č. 360/ZK/13
a) rozpočet Jihočeského kraje na rok 2014 s celkovými příjmy 11 633 014 600 Kč, celkovými výdaji 11 937 866 800 Kč a schodkem 304 852 200 Kč,
b) úhradu splátek dlouhodobých přijatých úvěrů prostřednictvím financování ve výši 275 000 000 Kč,
c) zapojení finančních prostředků z minulých let ve výši 579 852 200 Kč prostřednictvím financování, z toho zapojení části zůstatku Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje ve výši 407 612 000 Kč,
d) závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu ve výši 511 054 200 Kč,
e) závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 1 832 636 000 Kč,
f) závazné finanční vztahy k ostatním subjektům ve výši 871 846 010 Kč,

II. zmocňuje

orgány kraje k provádění rozpočtových opatření podle přílohy č. 2 mat. č. 360/ZK/13.

 

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2014 ke stažení:

Úvod (101.11 KB) Úvod

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí (67.67 KB) I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst (584.45 KB) II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst

III. Závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci SDV státního rozpočtu (108.94 KB) III. Závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci SDV státního rozpočtu

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím (68.28 KB) IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům (56.42 KB) V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům

VI. Předpoklad finančních toků_2014 (60.34 KB) VI. Předpoklad finančních toků_2014

VII. Srovnání rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013 (530.21 KB) VII. Srovnání rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013

VIII. Tvorba a použití peněžních fondů v roce 2014 (214.39 KB) VIII. Tvorba a použití peněžních fondů v roce 2014

IX. Vybrané finanční ukazatele zřizovaných příspěvkových organizací (2112.21 KB) IX. Vybrané finanční ukazatele zřizovaných příspěvkových organizací

X. Seznam zkratek (54.12 KB) X. Seznam zkratek

Zmocnění k provádění RO (28.04 KB) Zmocnění k provádění RO

 

 

Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2014

 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 25. 6. 2015 na svém 17. zasedání Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2014 usnesením číslo č. 212/2015/ZK - 17 ve znění:

 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje

1. Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2014 podle příloh č. 1 až 8 mat. č. 181/ZK/15 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad včetně vykázaného kumulovaného výsledku hospodaření kraje k 31. 12. 2014 v objemu +604 828 537,84 Kč,

2. užití zůstatku disponibilních prostředků hospodářského výsledku za rok 2014 v objemu 556 451 712,00 Kč převodem:

a) ve výši 7 557,45 Kč do Fondu rozvoje školství,
b) ve výši 556 444 154,55 Kč do Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje;

II. bere na vědomí

1. obsah Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2014 dle přílohy č. 9 mat. č. 181/ZK/15,

2. přijatá opatření k nápravě chyb a nedostatků, uvedená v kapitole XIII. Textové části mat. č. 181/ZK/15.

 

Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2014 ke stažení:

Příloha - Textová část (664.50 KB) Příloha - Textová část

Příloha 1 - Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu (2158.47 KB) Příloha 1 - Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu

Příloha 2 - Hospodářské výsledky zřizovaných organizací (760.12 KB) Příloha 2 - Hospodářské výsledky zřizovaných organizací

Příloha 3 - Přehled o fondech kraje (547.65 KB) Příloha 3 - Přehled o fondech kraje

Příloha 4 - Zpráva o majetku kraje (305.22 KB) Příloha 4 - Zpráva o majetku kraje

Příloha 5.1 - Příloha k účetní závěrce (789.21 KB) Příloha 5.1 - Příloha k účetní závěrce

Příloha 5.2 - Výkaz Rozvaha - bilance (305.83 KB) Příloha 5.2 - Výkaz Rozvaha - bilance

Příloha 5.3 - Výkaz zisku a ztráty (300.97 KB) Příloha 5.3 - Výkaz zisku a ztráty

Příloha 5.4 - Výkaz Příloha ÚSC, SO a RR (344.42 KB) Příloha 5.4 - Výkaz Příloha ÚSC, SO a RR

Příloha 5.5 - Přehled o peněžních tocích (283.91 KB) Příloha 5.5 - Přehled o peněžních tocích

Příloha 5.6 - Přehled o změnách vlastního kapitálu (282.90 KB) Příloha 5.6 - Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha 6 - Prostředky přidělené v rámci grantové a dotační politiky (729.81 KB) Příloha 6 - Prostředky přidělené v rámci grantové a dotační politiky

Příloha 7 - Informace o hospodaření nemocnic (6742.88 KB) Příloha 7 - Informace o hospodaření nemocnic

Příloha 8 - Informace o hospodaření dalších osob (2658.68 KB) Příloha 8 - Informace o hospodaření dalších osob

Příloha 9 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření kraje (545.56 KB) Příloha 9 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření kraje

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku