Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje na období 2015 – 2020

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje na období 2015 - 2020_aktualizace únor 2017


Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo usnesením č. 25/2017/ZK-3 ze dne 16. 2. 2017 dokument Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje na období 2015 - 2020_aktualizace únor 2017.
V souladu se Strategií reformy psychiatrické péče schválenou Ministerstvem zdravotnictví ČR byl zpracován návrh Koncepce systému péče o osoby s duševním onemocněním v Jihočeském kraji. Z Národní strategie elektronického zdravotnictví vychází hlavní cíle a základní priority rozvoje elektronizace zdravotnictví v Jihočeském kraji, tzv. systému eHealth. Z důvodu příprav na realizaci a uvedení obou systémů do praxe, je potřeba tyto dvě velké změny neprodleně promítnout do schváleného dokumentu.
Dokument Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje na období 2015 - 2020 byl aktualizován v bodě 22 Psychiatrická péče, nově byl doplněn bod 27 eHealth Jihočeského kraje, dosavadní body 27 až 29 byly označeny jako 28 až 30, v bodě 16 Následná péče včetně doporučení byla doplněna chybějící informace o zdravotnických zařízeních poskytujících dlouhodobou lůžkovou péči v kraji, byly opraveny tiskové chyby.

Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje na období 2015 – 2020_aktualizace únor 2017 (5154.65 KB) Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje na období 2015 – 2020_aktualizace únor 2017

 


 

Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje na období 2015 - 2020


Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo usnesením č. 63/2015/ZK-16 ze dne 16. 4. 2015 dokument Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje na období 2015 - 2020 jako základní koncepční listinu, která prezentuje konzistentní pohled do jihočeského zdravotnictví a současně má sloužit k nastavení východisek a opatření pro tuto oblast v pětiletém období.
Koncepční dokument byl vytvořen Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje ve spolupráci se společností Jihočeské nemocnice, a.s., i jednotlivými nemocnicemi.
Dokument ovšem nelze brát za neměnný. Při jeho tvorbě bylo vycházeno sice z dostupných dat, analýz a skutečností, ale současně bylo počítáno s tím, že na jeho základě budou přijímány další plány pro jednotlivé oblasti zdravotnictví. Vývoj a změny ve zdravotnictví, ale i samotné naplňování strategických cílů Koncepce vedou k provádění aktualizací dokumentu.

 

Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje na období 2015 – 2020 (5582.49 KB) Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje na období 2015 – 2020

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku