Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Povodňový plán Jihočeského kraje

Povodňový plán Jihočeského kraje je základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi na území kraje. Obsahuje rozvedení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi na úrovni Povodňové komise Jihočeského kraje.

Povodňový plán Jihočeského kraje byl zpracován odborem ochrany životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje ve spolupráci s vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava a pobočkou ČHMÚ České Budějovice. Přehled právních předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi je uveden v příloze. Povodňový plán bude každoročně prověřován a v případě potřeby bude upraven nebo doplněn. Prověření povodňového plánu bude provedeno také vždy po velké povodni, při změně uspořádání orgánů státní správy, změně právních předpisů nebo jiných okolnostech, které mohou vyvolat jeho změny.

Povodňový plán Jihočeského kraje je podkladem pro rozhodování Povodňové komise Jihočeského kraje pro případ povodní ohrožujících území více okresů, pokud povodňové komise obcí s rozšířenou působností vlastními silami a prostředky nestačí činit potřebná opatření nebo je potřebná koordinace jejich aktivit. Detailní údaje potřebné pro činnost těchto komisí, pokud nejsou obsaženy v tomto povodňovém plánu, jsou zahrnuty v povodňových plánech obcí s rozšířenou působností, které jsou uloženy na vodohospodářském dispečinku Povodí Vltavy s.p., závodu Horní Vltava.

Podrubrika Věcná část

Podrubrika Organizační část

Podrubrika Mapy

Podrubrika Krajská povodňová komise Jihočeského kraje - kontakty

Podrubrika Použité symboly a zkratky

Podrubrika Přílohy

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku