Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Standardy kvality SPOD

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPOD"), ukládá orgánu sociálně-právní ochrany povinnost řídit se při výkonu sociálně-právní ochrany standardy kvality sociálně-právní ochrany, které jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany. Plnění standardů kvality sociálně-právní ochrany se hodnotí systémem bodů.

Standardy kvality SPOD OSPOD KÚJčk - aktualizace k 1. 9. 2018 (2832.24 KB) Standardy kvality SPOD OSPOD KÚJčk - aktualizace k 1. 9. 2018

Přloha č. 1 (část 1) (4557.45 KB) Přloha č. 1 (část 1)

Příloha č. 1 (část 2) (2656.70 KB) Příloha č. 1 (část 2)

Příloha č. 2 (445.00 KB) Příloha č. 2

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku