Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Rozpočet a závěrečný účet za rok 2015

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém 14. jednání dne 18. 12. 2014 Rozpočet jihočeského kraje na rok 2015 usnesením č. 381/2014/ZK-14 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje
podle závazné části přílohy č. 1 mat. č. 426/ZK/14

a) rozpočet Jihočeského kraje na rok 2015 s celkovými příjmy 12 458 839 100 Kč, celkovými výdaji 12 599 109 800 Kč a schodkem 140 270 700 Kč,
b) úhradu splátek přijatých dlouhodobých úvěrů prostřednictvím financování ve výši 275 000 000 Kč,
c) zapojení finančních prostředků z minulých let ve výši 415 270 700 Kč prostřednictvím financování, z toho zapojení části zůstatku Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje ve výši 365 963 500 Kč,
d) závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu ve výši 511 331 000 Kč,
e) závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 1 830 458 000 Kč,
f) závazné finanční vztahy k ostatním subjektům ve výši 915 275 010 Kč;

II. zmocňuje
orgány kraje k provádění rozpočtových opatření podle přílohy č. 2 mat. č. 426/ZK/14.

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2015

Úvod (174.01 KB) Úvod

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí (547.26 KB) I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst (1096.18 KB) II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst

III. Závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu (202.36 KB) III. Závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím (248.59 KB) IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům (143.96 KB) V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům

VI. Předpoklad finančních toků (124.11 KB) VI. Předpoklad finančních toků

VII. Srovnání schváleného rozpočtu 2015 se schváleným rozpočtem 2014 (1157.31 KB) VII. Srovnání schváleného rozpočtu 2015 se schváleným rozpočtem 2014

VIII. Tvorba a použití peněžních fondů v roce 2015 (200.37 KB) VIII. Tvorba a použití peněžních fondů v roce 2015

IX. Vybrané finanční ukazatele zřizovaných příspěvkových organizací (1824.65 KB) IX. Vybrané finanční ukazatele zřizovaných příspěvkových organizací

X. Seznam zkratek (99.73 KB) X. Seznam zkratek

Zmocnění k provádění rozpočtových opatření (84.64 KB) Zmocnění k provádění rozpočtových opatření

 

 

Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2015

 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 23. 6. 2016 na svém 24. zasedání Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2015 usnesením č. 213/2016/ZK-24 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje
1. Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2015 podle příloh č. 1 až 8 mat. č. 225/ZK/16 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad včetně vykázaného kumulovaného výsledku hospodaření kraje k 31. 12. 2015 v objemu +1 234 427 358,15 Kč,
2. užití zůstatku disponibilních prostředků hospodářského výsledku za rok 2015 v objemu 263 095 092,96 Kč převodem ve prospěch Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje;

II. bere na vědomí
obsah Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2015 dle přílohy č. 9 mat. č. 225/ZK/16.

Příloha-Textová část (453.21 KB) Příloha-Textová část

Příloha 1-Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu (1920.48 KB) Příloha 1-Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu

Příloha 2-Hospodářské výsledky zřizovaných organizací (698.92 KB) Příloha 2-Hospodářské výsledky zřizovaných organizací

Příloha 3-Přehled o fondech kraje (421.99 KB) Příloha 3-Přehled o fondech kraje

Příloha 4-Zpráva o majetku kraje (197.15 KB) Příloha 4-Zpráva o majetku kraje

Příloha 5.1-Příloha k účetní závěrce (637.48 KB) Příloha 5.1-Příloha k účetní závěrce

Příloha 5.2-Výkaz Rozvaha-bilance (307.85 KB) Příloha 5.2-Výkaz Rozvaha-bilance

Příloha 5.3-Výkaz zisku a ztráty (303.42 KB) Příloha 5.3-Výkaz zisku a ztráty

Příloha 5.4-Výkaz Příloha ÚSC, SO a RR (347.98 KB) Příloha 5.4-Výkaz Příloha ÚSC, SO a RR

Příloha 5.5-Přehled o peněžních tocích (284.53 KB) Příloha 5.5-Přehled o peněžních tocích

Příloha 5.6-Přehled o změnách vlastního kapitálu (284.76 KB) Příloha 5.6-Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha 6-Prostředky přidělené v rámci grantové a dotační politiky (477.18 KB) Příloha 6-Prostředky přidělené v rámci grantové a dotační politiky

Příloha 7-Informace o hospodaření nemocnic (6744.18 KB) Příloha 7-Informace o hospodaření nemocnic

Příloha 8-Informace o hospodaření dalších osob s majetkovou účastí kraje (3359.32 KB) Příloha 8-Informace o hospodaření dalších osob s majetkovou účastí kraje

Příloha 9-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2015 (346.84 KB) Příloha 9-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2015

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku