Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Kraje pro bezpečný internet

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

KPBI (14.03 KB)

Počet kybernetických útoků na online zařízení stále roste a stále častěji se na mušce kyberškůdců objevují koncoví uživatelé. Odborníci se nezdráhají nazvat současný stav v oblasti online bezpečnosti termínem kybernetická válka. Jihočeský kraj se z tohoto důvodu připojil k projektu Asociace krajů České republiky s názvem „Kraje pro bezpečný internet". Jeho cílem je zajištění dostatečné informovanosti ohrožených skupin o rizicích pohybu v kyberprostoru a minimalizovat cestou prevence nebezpečí spojená s užíváním informačních a komunikačních technologií.

 

O projektu Kraje pro bezpečný internet (KPBI)

Záměry a realizace projektu KPBI byly schváleny usnesením Rady Asociace krajů České republiky na 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem, tisk č. 44. V roce 2014 si projekt klade za cíl oslovit co nejširší a věkově různorodou veřejnost, a to především prostřednictvím e-learningových lekcí a vědomostního soutěžního kvízu pro žáky základních a středních škol. E-learning i vědomostní kvíz jsou zdarma přístupné občanům krajů zapojených do projektu: Plzeňský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Královéhradecký kraj, Středočeský kraj, Zlínský kraj, Jihočeský kraj, Hlavní město Praha.

K dlouhodobým záměrům projektu KPBI patří především podpořit a zlepšit celkové povědomí o ochraně online bezpečnosti ve všech krajích ČR, nastavit udržitelný systém vzdělávání jak cílové skupiny dětí a mládeže, tak i dospělých a nastavit funkční systém sdílení zdrojů, zkušeností a dobré praxe.

 

E-learningové kurzy KPBI

V rámci projektu KPBI vznikla sada e-learningových kurzů, které provádí základními tématy online bezpečnosti a nabízí mnoho praktických rad, jak se chovat v online světě bezpečně. Témata kurzů se zabývají kyberšikanou, bezpečným užíváním chytrých telefonů a tabletů, úskalími ochrany autorských práv ve světě online, ochranou osobních údajů a mnoha dalšími oblastmi, které jsou pro bezpečné užívání internetu klíčové.

E-learningové kurzy pro cílové skupiny děti a mládež, rodiče a veřejnost byly spuštěny u příležitosti zahájení nového školního roku 1. září 2014. Kurzy pro cílové skupiny policie ČR a sociálních pracovníků budou slavnostně spuštěny 1. října 2014. Současně s kurzy si mohou žáci základních a středních škol z krajů zapojených do projektu zasoutěžit v online kvízu a vyhrát některou z hodnotných cen, věnovaných společností Microsoft. Soutěž probíhá do 31. října 2014. Pro všechny ostatní je kvíz přístupný bez nároku na zapojení do soutěže.

E-learningové kurzy byly připraveny a spuštěny v rámci projektu KPBI, jehož cílem je kromě zvýšení informovanosti v oblasti online bezpečnosti ve všech zapojených krajích ČR také propojení rizikových cílových skupin, vyvinutí úsilí vedoucí ke změně koncepce státního vzdělávání a sdílení praktických poznatků a zdrojů pro zlepšení povědomí a další rozvoj znalostí v oblasti bezpečnosti online. Jeho realizátoři jsou zástupci Asociace krajů ČR, Národního centra bezpečnějšího internetu, Plzeňského kraje a Kraje Vysočina, a Policie ČR. K hlavním partnerům projektu patří společnosti Microsoft ČR a Servodata.

E-learningový vzdělávací projekt prošel úspěšným grantovým řízením prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a byl spuštěn v několika verzích pro jednotlivé cílové skupiny. E-learningové kurzy a soutěžní kvíz jsou přístupné z webových stránek http://www.kpbi.cz a http://www.ecrime.cz.

Leták ke stažení - kvalita standard: Bezp_Internet_A3_Jihocesky_nahled.pdf

Plakát ke stažení - kvalita standard: Bezp_Internet_A3_Jihocesky_tisk.pdf

 

Dopis hejtmana Jihočeského kraje (664.04 KB) Dopis hejtmana Jihočeského kraje

 

Hlavní partner projektu:

Microsoft logo (5.97 KB)
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku