Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Czech POINT

Pracoviště CzechPOINT na Krajském úřadu Jihočeského kraje:

Otevírací hodiny:
Pondělí a středa: 8:00 ÷ 16:30 hodin
Úterý a čtvrtek: 8:00 ÷ 14:00 hodin
Pátek: 8:00 ÷ 13:00 hodin

telefon: 386 720 280

telefon zástup: 386 720 121

Odkaz na jiné stránky Oficiální stránky systému Czech POINT


Czech POINT neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde může každý člověk zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost. Czech POINT vám ušetří čas, nervy i peníze.

Co poskytuje CzechPOINT:

 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Výpis z Rejstříku trestů právnických osob
 • Výpis údajů z registru obyvatel
 • Výpis údajů z registru osob
 • Veřejný výpis údajů z registru osob
 • Výpis o využití údajů z registru obyvatel
 • Výpis o využití údajů z registru osob
 • Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 • Žádost o změnu údajů v registru osob
 • Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Datové schránky
 • Podání žádosti o zřízení datové schránky
 • Zneplatnění přístupových údajů do datové schránky
 • Opětovné vydání přístupových údajů do datové schránky
 • Autorizovaná konverze dokumentů z elektronické podoby do listinné podoby
 • Autorizovaná konverze dokumentů z listinné podoby do elektronické podoby
 • Centrální úložiště ověřovacích doložek
 • Úschovna systému Czech POINT
 • CzechPOINT@office
 • Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou

Ceník

EvidenceCena za 1. stranuCena za každou další
i další započatou stránku
Výpis z Katastru nemovitostí100,-50,-
Výpis z Obchodního rejstříku100,-50,-
Výpis z Živnostenského rejsříku100,-50,-
Výpis z Rejstříku trestů100,--
Výpis z Rejstříku trestů právnických osob100,--
Výpis z bodového hodnocení řidiče100,-50,-
Výpis z Insolvenčního rejstříku100,-50,-
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů100-50,-
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH100,-50,-
Podání žádosti o zřízení datové schránkybezplatně-
Autorizovaná konverze dokumentů z elektronické podoby do listinné podoby30,-30,-
Autorizovaná konverze dokumentů z listinné podoby do elektronické podoby30,-30,- včetně CD/DVD
Zneplatnění přístupových údajů do datové schránkybezplatně-
Opětovné vydání přístupových údajů do datové schránky200,--
Výpis údajů z registru obyvatel100-50,-
Vypis údajů z registru osob100-50,-
Veřejný výpis údajů z registru osob100-50,-
Výpis o využití údajů z registru obyvatel100-50,-
Výpis o využití údajů z registru osob100-50,-
Žádost o změnu údajů v registru obyvatelbezplatně-
Žádost o změnu údajů v registru osobbezplatně-
Žádost o poskytnutí údajů třetí osoběbezplatně-

 

Přijetí podání registru živnostenského podnikání pro FO či PO - výše správních poplatků se odvíjí dle požadavků podávající osoby

Stanovení výše správních poplatků za podání živnostenskému úřadu
 1. Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání
 2. Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání
1000,- Kč
 1. Další ohlášení živnosti
 2. Přijetí další žádosti o koncesi
 3. Změna rozhodnutí o udělení koncese
 4. Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost
500,- Kč
 1. Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny
100,- Kč

Předmětem poplatku není:

 1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
 2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
 3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
 4. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.
0,- Kč
Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona.50,- Kč

 

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit.

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku:

Obchodní rejstřík: IČ subjektu

Živnostenský rejstřík: IČ podnikatele / fyzické osoby

Katastr nemovitostí: Název katastrálního území - vyhledávání podle:

 • čísla listu vlastnictví
 • seznamu parcel
 • seznamu budov

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí - Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.


Odkaz na jiné stránky Dálkový přístup do systému Czech POINT - stránky České pošty

Na stránkách České pošty si můžete z pohodlí domova či kanceláře objednat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy. Můžete požádat o výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku a požadovaný výpis Vám bude obratem zaslán na uvedenou adresu za cenu stanovenou dle Ceníku České pošty, s.p. Objednání výpisu z Rejstříku trestů zatím vzhledem k nutnosti ověření totožnosti žadatele možné.

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku