Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Uznávání zahraničního vzdělání

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Uznávání zahraničního vzdělání

Absolvent zahraniční školy, který získal doklad o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání (dále jen „zahraniční vysvědčení“), může požádat krajský úřad o:

a) vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice, pokud je Česká republika na základě svých mezinárodních závazků zavázána dané zahraniční vysvědčení uznat za rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným v ČR;
b) rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (dále jen „nostrifikace“), pokud Česká republika není vázána mezinárodní smlouvou uznat dané zahraniční vysvědčení za rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným v ČR.
K vyřizování žádostí o uznání základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraniční škole je pro žadatele s pobytem na území Jihočeského kraje příslušný odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Řídí se při tom § 108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami a postupuje v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Text § 108 školského zákona a text vyhlášky č. 12/2005 Sb., zde.
K podání žádosti je možné využít tiskopis, který je k dispozici zde.

Uznání platnosti nebo vydání osvědčení o uznání rovnocennosti dokladu o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraničí podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000 Kč.

Bližší informace na tel. č. 386 720 837 (JUDr. Eva Oušková) nebo na tel. č. 386 720 840 (Bc. Michaela Makočová, DiS.), Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje (pracoviště v ul. B. Němcové 49/3, 2. patro, č. dveří 333 nebo č. dveří 332 nejlépe po předchozí telefonické dohodě).

Tato životní situace je podrobně popsána na Portálu veřejné správy zde
nebo v brožuře vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zde,
nebo na stránkách MŠMT (včetně základních informací v anglickém a ruském jazyce) zde:

Poznámka k uznávání vysokoškolského vzdělání:
Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání zajišťuje veřejná vysoká škola, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program.
Řídí se § 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
Seznam veřejných vysokých škol najdete zde.

Přehled akreditovaných studijních programů na vysokých školách v České republice je přístupný na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zde.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku