Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém 8. jednání dne 5. 12. 2013 Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 usnesením č. 344/2013/ZK-8 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje (dále jen SRV) na období let 2014-2017 podle přílohy č. 1 mat. č. 361/ZK/13;

II. ruší

dnem schválení SRV na období let 2014-2017 platnost části stávajícího SRV na období let 2013-2017.

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014 - 2017 (59.12 KB) Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014 - 2017

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku