Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Záplavová území

Záplavová území a jejich aktivní zóny řeší § 66 a § 67 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, bližší podrobnosti pak obsahuje vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území.

Pro významné vodní toky stanovuje rozsah záplavových území a jejich aktivní zóny vodoprávní úřad krajského úřadu (§ 107 odst. 1 písm. o) vodního zákona), pro drobné vodní toky stanovuje rozsah záplavových území a jejich aktivní zóny vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností (§ 106 odst. 1 vodního zákona).

Zátopová území stanovená podle dříve platných právních předpisů se v souladu s ustanovením § 127 odst. 16 vodního zákona považují za záplavová území podle § 66 vodního zákona.

Podrubrika Stanovená záplavová území

Podrubrika Probíhající řízení o stanovení záplavových území a jejich aktivních zón

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku