Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Akční plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2017

Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 393/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016 schválilo Akční plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2017, který navazuje na Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2013 - 2016. Plné znění Akčního plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2017 naleznete zde

Akční KPVP 2017 finální (832.16 KB) Akční KPVP 2017 finální

Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 196/2013/ZK-5 ze dne 27. 6. 2013 schválilo Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2013 - 2016, který se opírá o Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 - 2014 schválen vládou dne 29. 3. 2010 a o Metodickou pomůcku při tvorbě nových Krajských plánů vytváření rovných příležitostí pro občany se zdravotním postižením, kterou zpracovala Národní rada osob se zdravotním postižením ČR v červnu 2010. Na základě těchto dokumentů zahrnuje krajský plán Jihočeského kraje nejen oblast sociální, ale také běžné oblasti života, jako je vzdělávání, zaměstnávání, doprava, kultura, sport, volný čas, bydlení, přístup k informacím či přístupnost prostředí. Jedná se o široce pojatý dokument, a proto se na jeho zpracování podíleli odborníci z různých oborů.

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2013 - 2016 (564.17 KB) Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2013 - 2016

 

Seznam půjčoven kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

V souvislosti s plněním cílů a opatření Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2013 - 2016, schváleném Zastupitelstvem Jihočeského kraje v červnu 2013, byl zpracován přehled půjčoven kompenzačních a rehabilitačních pomůcek v Jihočeském kraji. Údaje o jednotlivých organizacích jsou aktuální k březnu 2017.

Připomínky k obsahu, upřesnění a doplnění údajů zasílejte na email: hanzelyova@kraj-jihocesky.cz

Seznam půjčoven kompenzačních a rehabilitačních pomůcek ke stažení (705.99 KB) Seznam půjčoven kompenzačních a rehabilitačních pomůcek ke stažení

Seznam půjčoven kompenzačních a rehabilitačních pomůcek ke stažení (66.03 KB) Seznam půjčoven kompenzačních a rehabilitačních pomůcek ke stažení

 

Pracovní skupina pro záležitosti osob se zdravotním postižením

Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 196/2013/ZK-5 ze dne 27. června 2013 schválilo Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Tento strategický dokument obsahuje cíle a opatření v různých tematických oblastech, dotýkajících se života spoluobčanů se zdravotním postižením v kraji. Za účelem vyhodnocování a aktualizace Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením byla dne 4. 12. 2013 sestavena pracovní skupiny působící při Komisi pro zdravotnictví a sociální péči Rady Jihočeského kraje. Z důvodu změn ve složení pracovní skupiny v průběhu roku 2015 byl Statut pracovní skupiny pro záležitosti osob se zdravotním postižením upraven a schválen v listopadu 2015 - viz platné znění dokumentu.

Statut PS ke stažení (47.00 KB) Statut PS ke stažení

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku