Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Formuláře, tiskopisy a dokumenty ke stažení

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Informace pro žadatele o získání profesního osvědčení učitele autoškoly (140.39 KB) Informace pro žadatele o získání profesního osvědčení učitele autoškoly

Přihláška ke zkoušce žadatele o získání nebo rozšíření profesního osvědčení učitele výuky a výcviku (34.00 KB) Přihláška ke zkoušce žadatele o získání nebo rozšíření profesního osvědčení učitele výuky a výcviku

Žádost o provedení zkoušky žadatele o získání nebo rozšíření profesního osvědčení učitele výuky a výcviku (32.00 KB) Žádost o provedení zkoušky žadatele o získání nebo rozšíření profesního osvědčení učitele výuky a výcviku

Žádost o udělení akreditace k provozování výuky a výcviku (31.50 KB) Žádost o udělení akreditace k provozování výuky a výcviku

Žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici I.třídy (76.58 KB) Žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici I.třídy

Žádost o povolení uzavírky a objížďky silnice I. třídy  (51.50 KB) Žádost o povolení uzavírky a objížďky silnice I. třídy

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice I. třídy pro provedení protlaku/podvrtu, překopu (53.50 KB) Žádost o povolení zvláštního užívání silnice I. třídy pro provedení protlaku/podvrtu, překopu

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice I. třídy - kultura, sport (52.00 KB) Žádost o povolení zvláštního užívání silnice I. třídy - kultura, sport

Žádost o povolení zvláštního užívání silnic I., II. a III. třídy na území Jihočeského kraje pro přepravy nadměrného nebo nadrozměrného nákladu  (62.00 KB) Žádost o povolení zvláštního užívání silnic I., II. a III. třídy na území Jihočeského kraje pro přepravy nadměrného nebo nadrozměrného nákladu

Žádost o povolení přepravy nadměrného nákladu - samojízdného pracovního stroje po silnicích I.třídy na území Jihočeského kraje (110.92 KB) Žádost o povolení přepravy nadměrného nákladu - samojízdného pracovního stroje po silnicích I.třídy na území Jihočeského kraje

Žádost o povolení umístění stavby v silničním ochranném pásmu silnice I. třídy (46.00 KB) Žádost o povolení umístění stavby v silničním ochranném pásmu silnice I. třídy

Žádost o připojení silnice, místní komunikace či sousední nemovitosti k silnici I. třídy (49.00 KB) Žádost o připojení silnice, místní komunikace či sousední nemovitosti k silnici I. třídy

Žádost o povolení reklamního zařízení v sil. ochranném pásmu (45.50 KB) Žádost o povolení reklamního zařízení v sil. ochranném pásmu

Žádost o povolení zvláštního užívání provozování reklamního zařízení (46.00 KB) Žádost o povolení zvláštního užívání provozování reklamního zařízení

Ohlášení stavby (237.39 KB) Ohlášení stavby

Žádost o vydání stavebního povolení (235.04 KB) Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (55.79 KB) Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Žádost o udělení výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na PK (30.50 KB) Žádost o udělení výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na PK

Žádost o vydání společného povolení (416.74 KB) Žádost o vydání společného povolení

Žádost o povolení předčasného užívání stavby (390.93 KB) Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku