Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury

Rada Jihočeského kraje na svém zasedání dne 13. června 2013 rozhodla o zřízení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihočeského kraje a jeho metodického pokynu,
a to ve smyslu vládního usnesení č. 11 z 5. ledna 2011 Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 až 2015.

Jeho hlavním účelem je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území Jihočeského kraje.

Do krajského seznamu budou na základě posouzení odborné komise a rozhodnutí Rady Jihočeského kraje zapisovány regionálně významné projevy tradiční lidové kultury, a to na základě vydaného Metodického pokynu.

Vedením krajského seznamu je pověřeno Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích - regionální odborné pracoviště pro lidovou kulturu, které zároveň bude přijímat návrhy na zápis nemateriálního statku do konce února kalendářního roku.

Metodický pokyn (153.00 KB) Metodický pokyn

Návrhový a evideční list (124.00 KB) Návrhový a evideční list

Kontakt KÚ:

Alena Janků - janku@kraj-jihocesky.cz


Kontakt Jihočeské muzeum:

PhDr. Mgr. Marcela Macková - lidova.kultura@muzeumcb.cz

www.muzeumcb.cz

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku