Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Plán pokrytí území Jihočeského kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Dne 1. 4. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Podle tohoto zákona je kraj povinen zajistit nepřetržitou dostupnost zdravotnické záchranné služby v rozsahu stanoveném plánem pokrytí území kraje výjezdovými základnami. 

Plán pokrytí stanoví počet a rozmístění výjezdových základen v závislosti na demografických, topografických a rizikových parametrech území jednotlivých obcí tak, aby místo události na území jednotlivých obcí bylo dosažitelné z nejbližší výjezdové základny v dojezdové době do 20 minut. Při stanovení počtu a rozmístění výjezdových základen se zohlední případné poskytování zdravotnické záchranné služby na území kraje také poskytovatelem zdravotnické záchranné služby zřízeným jiným krajem.

Jihočeský kraj vydal Plán pokrytí území Jihočeského kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby na základě usnesení Rady Jihočeského kraje č. 254/2013/RK-9 ze dne 21. 3. 2013. 

V souladu se zákonem o zdravotnické záchranné službě je plán pokrytí nejméně jednou za 2 roky aktualizován.

 


 

Plán pokrytí území Jihočeského kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby - aktualizace 2019 (486.37 KB) Plán pokrytí území Jihočeského kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby - aktualizace 2019

Usnesení Rady Jihočeského kraje ze dne 28. 2. 2019 (256.98 KB) Usnesení Rady Jihočeského kraje ze dne 28. 2. 2019

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 14. 1. 2019 (511.97 KB) Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 14. 1. 2019

Usnesení Bezpečnostní rady Jihočeského kraje ze dne 18. 12. 2018 (245.69 KB) Usnesení Bezpečnostní rady Jihočeského kraje ze dne 18. 12. 2018

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku