Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Dopravní výbor

Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje projednává a přijímá stanoviska pro rozhodnutí zastupitelstva kraje zejména v oblastech:

a) koncepční a investiční činnosti na dopravní infrastruktuře ve vlastnictví státu v kraji (R4, D3, obchvaty obcí, 4. železniční koridor apod.),
b) investiční přípravy a realizace staveb na dopravní infrastruktuře ve vlastnictví kraje (silnice II. a III. třídy a letiště České Budějovice) a to včetně přípravy a vyhodnocení koncepčních materiálů kraje,
c) spolupráce s přípravou a zajištěním závazků veřejné služby v oblasti dopravní obslužnosti na území kraje (linková osobní a drážní doprava),
d) plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo kraje.

 

Členové výboru:

předseda: Ing. Pavel Pavel - člen zastupitelstva kraje

Lukáš Bajt
Milan Breda
Mgr. Pavel Eybert - člen zastupitelstva kraje
Ing. Jiří Fišer - člen zastupitelstva kraje
Ing. Petr Jenkner
Ing. Bohumil Komínek
Václav Kučera - člen zastupitelstva kraje
Bc. Martin Lobík
Zdeněk Kemény
Miroslav Smetana
Ing. Václav Protiva
Mgr. Ing. Pavel Vondrys

Podrubrika Zápisy

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku