Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Rozpočet a závěrečný účet za rok 2013

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém 2. jednání dne 20. 12. 2012 Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2013 usnesením č. 21/2012/ZK-2 ve znění:

 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje

podle závazné části přílohy č. 1 mat. č. 399/ZK/12

a) rozpočet Jihočeského kraje na rok 2013 s celkovými příjmy 11 338 934 500 Kč, celkovými výdaji 11 907 950 140 Kč a schodkem 569 015 640 Kč,
b) pokrytí schodku ve výši 400 000 000 Kč dočerpáním již schváleného dlouhodobého úvěru ze zahraničí dle usnesení č. 262/2011/ZK-24,
c) úhradu splátek dlouhodobých přijatých úvěrů prostřednictvím financování ve výši 50 000 000 Kč,
d) zapojení finančních prostředků z minulých let ve výši 219 015 640 Kč,
e) závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu ve výši 510 684 100 Kč,
f) závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 1 796 568 000 Kč,
g) závazné finanční vztahy k ostatním subjektům ve výši 936 632 000 Kč;

II. zmocňuje

orgány kraje k provádění rozpočtových opatření podle přílohy č. 2 mat. č. 399/ZK/12.

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2013 ke stažení:

Úvod (35.38 KB) Úvod

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí (212.06 KB) I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst (1122.44 KB) II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst

III. Závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu (111.16 KB) III. Závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím (72.99 KB) IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům (54.09 KB) V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům

VI. Předpoklad finančních toků (60.98 KB) VI. Předpoklad finančních toků

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem (204.69 KB) VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VIII. Finanční prostředky převedené z roku 2012 do roku 2013 (308.64 KB) VIII. Finanční prostředky převedené z roku 2012 do roku 2013

IX. Tvorba a použití peněžních fondů v roce 2013 (475.12 KB) IX. Tvorba a použití peněžních fondů v roce 2013

X. Vybrané finanční ukazatele zřizovaných příspěvkových organizací (2229.57 KB) X. Vybrané finanční ukazatele zřizovaných příspěvkových organizací

XI. Seznam zkratek (53.84 KB) XI. Seznam zkratek

Zmocnění k provádění rozpočtových opatření (29.34 KB) Zmocnění k provádění rozpočtových opatření

Srovnání schváleného rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012 (482.63 KB) Srovnání schváleného rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012

 


 

 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 26. 6. 2014 na svém XI. zasedání Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 usnesením číslo 245/2014/ZK - 11 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schvaluje

  1. Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 podle příloh materiálu č. 194/ZK/14 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad včetně vykázaného kumulovaného výsledku hospodaření kraje k 31. 12. 2013 v objemu + 149 149 094,50 Kč;
  2. užití zůstatku disponibilních prostředků hospodářského výsledku za rok 2013 v objemu 503 719 264,02 Kč takto:
    a) ve výši 83 360,03 Kč převést ve prospěch Fondu rozvoje školství,
    b) ve výši 503 635 903,99 Kč převést prostředky do Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje.

 

Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

 

Příloha - textová část (1213.88 KB) Příloha - textová část

Příloha 1 - plnění a čerpání rozpočtu (2192.12 KB) Příloha 1 - plnění a čerpání rozpočtu

Příloha 2 hospodářské výsledky zřizovaných organizací (911.61 KB) Příloha 2 hospodářské výsledky zřizovaných organizací

Příloha 3 - přehled o fondech kraje (507.84 KB) Příloha 3 - přehled o fondech kraje

Příloha 4 - zpráva o majetku kraje (491.67 KB) Příloha 4 - zpráva o majetku kraje

Příloha 5.1 - příloha k účetní závěrce (1069.07 KB) Příloha 5.1 - příloha k účetní závěrce

Příloha 5.2 - výkaz rozvaha (308.30 KB) Příloha 5.2 - výkaz rozvaha

Příloha 5.3 - výkaz zisku a ztráty (303.71 KB) Příloha 5.3 - výkaz zisku a ztráty

Příloha 5.4 - výkaz příloha USC, SO, RR (123.65 KB) Příloha 5.4 - výkaz příloha USC, SO, RR

Příloha 5.5 - přehled o peněžních tocích (286.39 KB) Příloha 5.5 - přehled o peněžních tocích

Příloha 5.6. přehled o změnách vlastního kapitálu (284.92 KB) Příloha 5.6. přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha 6 - grantová a dotační politika (343.56 KB) Příloha 6 - grantová a dotační politika

Příloha 7 - informace o hospodaření nemocnic (7157.21 KB) Příloha 7 - informace o hospodaření nemocnic

Příloha 8 - informace o hospodaření dalších osob (3585.17 KB) Příloha 8 - informace o hospodaření dalších osob

Příloha 9 - informace o přezkoumaní hospodaření obcí a DSO (576.54 KB) Příloha 9 - informace o přezkoumaní hospodaření obcí a DSO

Příloha 10 - zpráva o přezkoumání hospodaření kraje (2477.60 KB) Příloha 10 - zpráva o přezkoumání hospodaření kraje

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku