Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Projekt z OP LZZ – Vzdělávání v eGON Centru Jihočeského kraje

Motto:
Moderní, přátelský a efektivní úřad"

Projekt „Vzdělávání v eGON Centru Jihočeského kraje"

Základní údaje

Jihočeský kraj realizuje individuální projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v oblasti podpory Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy.

Začátek: 15. 9. 2009

Konec: 14. 9. 2012

Objem prostředků: 2 459 067,60 Kč

Financování: 85 % Evropský sociální fond, 15 % Jihočeský kraj

Stručný popis:

V rámci projektu „Vzdělávání v eGON Centru Jihočeského kraje" bude zajištěno průběžné vzdělávání prostřednictvím vlastních školitelů proškolených Institutem pro místní správu Praha (IMS). Při vzdělávání bude využito jak prezenční formy výuky, tak i formy bezplatného využití centrálního výukového eLearningového prostředí IMS, které bude přístupné všem zaměstnancům v kteroukoliv dobu. Kurzy budou obsahovat řadu funkcionalit jako např. informační systém datových schránek, autorizovanou konverzi dokumentů, Czech POINT atd. V souladu s pravidly bude využito možnosti upravit témata školení podle nabídky institutu tak, aby vzdělávání efektivně naplňovalo svůj smysl. Vzdělávání je určeno pro vlastní úředníky, vlastní zaměstnance, členy zastupitelstva kraje a zaměstnance krajem zřizovaných organizací, kteří budou plnit úkoly spojené s jednotlivými prvky eGovernmentu. Součástí projektu je obnova vybavení počítačové učebny v objemu 400 tis. Kč, v níž bude probíhat většina prezenčních kurzů.

Projekt tak počítá s proškolením většiny úředníků v několika kurzech během tří let, dále počítá s využitím vzdělávacích kurzů pro zřizované organizace tak, jak projevili jejich zástupci zájem v anketě, možnost mají i krajští zastupitelé.

 

Soubor ke stažení (11.35 KB)

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A KRAJSKÉHO ROZPOČTU

Podrubrika Ukončení projektu

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku