Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Krizové řízení

Krizové řízení je zaměřeno na realizaci a požadavky ke zpracování dokumentace připravenosti na řešení krizových situací. Krizová připravenost v sobě vedle havarijní připravenosti zahrnuje i plnění úkolů na úseku ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti (sem patří např. i hrozba terorismu), dále eliminace negativních dopadů ekonomických rizik (surovinové krize - např. nedostatek potravin, pitné vody, ropy a ropných produktů) včetně ohrožení finančních a devizových trhů, řešení epidemií spojených s ohrožením zdraví obyvatel, nákazy hospodářských zvířat apod. V těchto oblastech se prolínají působnosti mnoha dalších resortů.

krizove rizeni obrazek (27.30 KB)

Podrubrika Základní informace o krizovém řízení, oblasti krizového řízení

Podrubrika Legislativa krizového řízení

Podrubrika Krizové řízení Jihočeského kraje


Podrubrika Bezpečnostní rada kraje

Podrubrika Krizový štáb kraje

Podrubrika Krajská komise pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění


Podrubrika Informace pro obce a obyvatelstvo

Podrubrika Rozmístění externích defibrilátorů v Jihočeském kraji

Podrubrika BLACKOUT - rady občanům

Podrubrika Ochrana měkkých cílů

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku