Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Národnostní menšiny

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Kontakty:

Pracovník krajského úřadu pověřený agendou národnostních menšin - Mgr. Marek Nerud, tel.: 386 720 649, e-mail: nerud@kraj-jihocesky.cz;

Rada vlády pro národnostní menšiny - Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01, tel.: 224 002 111, e-mail: posta@vlada.cz.

Strategické dokumenty a základní legislativa pro oblast národnostních menšin

Evropská charta regionálních či menšinových jazyků (128.43 KB) Evropská charta regionálních či menšinových jazyků

Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin (51.69 KB) Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin

Čtvrtá periodická zpráva o plnění zásad Úmluvy (1046.55 KB) Čtvrtá periodická zpráva o plnění zásad Úmluvy

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin (127.17 KB) Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin

Právní rámec postavení národnostních menšin v ČR (227.32 KB) Právní rámec postavení národnostních menšin v ČR

Zpráva o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2016 (3772.17 KB) Zpráva o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2016

Národnostní menšiny na regionální a místní úrovni

Postavení národnostních menšin (491.93 KB) Postavení národnostních menšin

Informace o situaci v oblasti národnostních menšin v JčK za rok 2016 (239.38 KB) Informace o situaci v oblasti národnostních menšin v JčK za rok 2016

Národnostní menšiny v JčK - graf (2897.24 KB) Národnostní menšiny v JčK - graf

Granty a dotace ze státního rozpočtu

Dotační program Ministerstva kultury ČR Regionální a národnostní kultura

Odkaz na jiné stránky Odkaz na aktuální informace a výzvy na stránkách ministerstva kultury

Dotační program MŠMT Program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy.

Odkaz na jiné stránky Odkaz na aktuální informace a výzvy na stránkách MŠMT

Publikace a příručky

Charta, co bychom měli vědět? (230.35 KB) Charta, co bychom měli vědět?

Informační publikace (366.43 KB) Informační publikace

Odkazy a informace

Odkazy na některé národnostně menšinové organizace (129.71 KB) Odkazy na některé národnostně menšinové organizace

Odkaz na jiné stránky Rada vlády pro národnostní menšiny

Odkaz na jiné stránky Portál Mezikulturní dialog … společně napříč kulturami

Odkaz na jiné stránky Organizace na podporu integrace menšin

Odkaz na jiné stránky Poradna pro integraci

Odkaz na jiné stránky Český helsinský výbor

Odkaz na jiné stránky Portál veřejné správy

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku