Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Informace - výběrová řízení

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Upozornění na změnu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění od 1. 4. 2012

Upozornění na novelu č. 200/2015 Sb. zák. č. 48/1997 Sb. v platném znění od 1.9.2015.

Podmínky výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb můžete konzultovat na pracovišti:


B. Němcové 49/3, České Budějovice
odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní správy
kancelář č. dveří 2.216

u referentky:

Mgr. Linda Opolcerová, tel. 386 720 612, e-mail: opolcerova@kraj-jihocesky.cz

 

Výběrová řízení na Mobilní specializovanou paliativní péči a Centra duševního zdraví

Uchazeči o uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních výkonů odbornost 926 – domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu do žádosti o vyhlášení výběrového řízení uvedou:

rozsah hrazených služeb (obor, výše úvazku)
Paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta v oboru paliativní medicína a všeobecná sestra

Uchazeči o uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních výkonů v odbornostech multidisciplinárního týmu Center duševního zdraví do žádosti o vyhlášení výběrového řízení uvedou:

rozsah hrazených služeb (obor, výše úvazku)
Centrum duševního zdraví

K přihlášce do výběrového řízení na Mobilní specializovanou paliativní péči nebo Centrum duševního zdraví přiloží uchazeč svůj záměr na zajišťování zdravotní péče, která je předmětem výběrového řízení, spolu s uvedením jeho možností splnit předpoklady pro personální, věcné a technické zajištění ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení.

 

Korespondenci zasílejte na adresu:

Krajský úřad Jihočeského kraje
odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní správy
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Podmínky konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb upravuje následující legislativa:

§ 46-52 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Konání výběrového řízení (dále jen VŘ) může navrhnout zdravotní pojišťovna, uchazeč nebo obec.

Platné znění výše uvedené právní normy je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR - www.mzcr.cz.

Vzory návrhů na konání výběrového řízení

Návrh zdravotní pojišťovny na konání výběrového řízení

Návrh ke stažení (27.50 KB) Návrh ke stažení

Návrh obce na konání výběrového řízení

Návrh ke stažení (27.50 KB) Návrh ke stažení

Návrh uchazeče na konání výběrového řízení (uchazeč - poskytovatel, kterému bylo uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo mu byla vydána registrace nestátního zdravotnického zařízení)

Návrh ke stažení (48.00 KB) Návrh ke stažení

Návrh uchazeče na konání výběrového řízení (uchazeč - fyzická nebo právnická osoba, která hodlá poskytovat zdravotní služby a je schopna ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení splnit předpoklady k poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče)

Návrh ke stažení (55.50 KB) Návrh ke stažení

Vzory přihlášek do výběrového řízení

Přihláška ke stažení (26.33 KB) Přihláška ke stažení

Přihláška do výběrového řízení (uchazeč, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá poskytovat zdravotní služby a je schopna ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení splnit předpoklady poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče).

Přihláška ke stažení (83.00 KB) Přihláška ke stažení

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku