Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Rozpočet a závěrečný účet za rok 2012

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 20. 12. 2011 na svém 28. jednání Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2012 usnesením č. 426/2011/ZK - 28 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje

podle závazné části přílohy č. 1 mat. č. 440/ZK/11

a) rozpočet Jihočeského kraje na rok 2012 s celkovými příjmy 11 260 869 710 Kč, celkovými výdaji 12 360 735 600 Kč a schodkem 1 099 865 890 Kč,
b) přijetí dlouhodobého úvěru ze zahraničí prostřednictvím financování ve výši 1 100 000 000 Kč,
c) úhradu splátek dlouhodobých přijatých úvěrů prostřednictvím financování ve výši 207 730 000 Kč,
d) zapojení finančních prostředků z minulých let ve výši 207 595 890 Kč,
e) závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu ve výši 633 847 000 Kč,
f) závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 1 781 167 000 Kč,
g) závazné finanční vztahy k ostatním subjektům ve výši 938 072 000 Kč;

II. zmocňuje

orgány kraje k provádění rozpočtových opatření podle přílohy č. 2 mat. č. 440/ZK/11.

Schválený rozpočet Jihočeského kraje na rok 2012

Úvod (34.13 KB) Úvod

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst (61.16 KB) I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst (570.00 KB) II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst

III. Závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu (186.75 KB) III. Závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím (72.10 KB) IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům (53.85 KB) V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům

VI. Předpoklad finančních toků (61.02 KB) VI. Předpoklad finančních toků

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem (74.79 KB) VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VIII. Finanční prostředky převedené z roku 2011 do roku 2012 (50.31 KB) VIII. Finanční prostředky převedené z roku 2011 do roku 2012

IX. Tvorba a použití peněžních fondů v roce 2012 (57.54 KB) IX. Tvorba a použití peněžních fondů v roce 2012

X. Vybrané finanční ukazatele zřizovaných příspěvkových organizací (1969.90 KB) X. Vybrané finanční ukazatele zřizovaných příspěvkových organizací

XI. Seznam zkratek (51.98 KB) XI. Seznam zkratek

Zmocnění k provádění rozpočtových opatření (29.93 KB) Zmocnění k provádění rozpočtových opatření

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 27. 6. 2013 na svém 5. zasedání Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 usnesením číslo 185/2013/ZK-5 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schvaluje

1. Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 podle příloh mat. č. 190/ZK/13 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad včetně vykázaného kumulovaného výsledku hospodaření kraje k 31. 12. 2012 v objemu + 454 594 185,25 Kč;

2. užití zůstatku disponibilních prostředků hospodářského výsledku za rok 2012 v objemu 252 011 820,28 Kč takto:

a) ve výši 10 000 000,00 Kč zvýšit provozní příspěvek Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje,
b) ve výši 5 000 000,00 Kč posílit alokaci vyhlašovaného „Krajského programu podpory sportu",
c) ve výši 5 000 000,00 Kč zvýšit investiční příspěvek do FRŠ účelově na rekonstrukci střechy objektu odborného výcviku Střední školy řemeslné a Základní školy Soběslav a střechy Střední průmyslové školy a VOŠ Písek,
d) ve výši 1 000 000,00 Kč posílit alokaci vyhlašovaného „Grantového programu podpory JSDHO",
e) ve výši 10 000 000,00 Kč převést prostředky zůstatku disponibilních prostředků hospodářského výsledku na účtu kraje do „Fondu rozvoje dopravní infrastruktury Jihočeského kraje",
f) ve výši 221 011 820,28 Kč převést prostředky zůstatku disponibilních prostředků hospodářského výsledku na účtu kraje do „Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje".

Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012

Textová část (420.28 KB) Textová část

Příloha 1 plnění a čerpání rozpočtu (152.85 KB) Příloha 1 plnění a čerpání rozpočtu

Příloha 2 hospodářské výsledky zřizovaných organizací (72.89 KB) Příloha 2 hospodářské výsledky zřizovaných organizací

Příloha 3 přehled o fondech kraje (32.28 KB) Příloha 3 přehled o fondech kraje

Příloha 4 zpráva o majetku kraje (27.58 KB) Příloha 4 zpráva o majetku kraje

Příloha 5.1 příloha k účetní závěrce (138.60 KB) Příloha 5.1 příloha k účetní závěrce

Příloha 5.2 výkaz rozvaha (202.93 KB) Příloha 5.2 výkaz rozvaha

Příloha 5.3 výkaz zisku a ztráty (167.10 KB) Příloha 5.3 výkaz zisku a ztráty

Příloha 5.4 výkaz příloha USC, SO, RR (2947.26 KB) Příloha 5.4 výkaz příloha USC, SO, RR

Příloha 6 grantová a dotační politika (57.68 KB) Příloha 6 grantová a dotační politika

Příloha 7 informace o hospodaření nemocnic (4107.92 KB) Příloha 7 informace o hospodaření nemocnic

Příloha 8 informace o hospodaření dalších osob (6147.78 KB) Příloha 8 informace o hospodaření dalších osob

Příloha 9 informace o přezkoumání hospodaření obcí a DSO (35.06 KB) Příloha 9 informace o přezkoumání hospodaření obcí a DSO

Příloha 10 zpráva o přezkoumání hospodaření kraje (1037.79 KB) Příloha 10 zpráva o přezkoumání hospodaření kraje

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku