Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2012 - 2017

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém 27. jednání dne 8. 11. 2011 Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2012 - 2017 usnesením č. 402/2011/ZK-27 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje
Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje (dále jen SRV) na období let 2012 - 2017 podle přílohy č. 1 mat. č. 390/ZK/11;
II. ruší
dnem schválení SRV na období let 2012 - 2017 platnost stávajícího SRV na roky 2012 - 2015;
III. ukládá
JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit v návaznosti na změněné alokace v SRV úpravy zejména časových harmonogramů realizací v něm promítnutých záměrů, případně předložit návrhy revokací usnesení, pokud jsou jimi vázány, a přípravu nových záměrů předkládat výhradně v souladu s alokacemi SRV.

SRV Jihočeského kraje na období let 2012 - 2017 (57.00 KB) SRV Jihočeského kraje na období let 2012 - 2017

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku