Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Cílem projektu je výběr a analýza takové dopravní sítě, která je optimální z hlediska dopravní obslužnosti a progresivního rozvoje Jihočeského kraje a je tedy na této síti účelné primárně plánovat opatření investičního i neinvestičního charakteru. Projekt byl realizován od září roku 2009 do listopadu roku 2010. Projekt byl rozdělen na část analytickou a návrhovou. V rámci analytické části byly provedeny rozsáhlé dopravně inženýrské průzkumy, byla provedena analýza stavebně a dopravně-technického stavu silniční sítě, a také dopravně bezpečnostní analýza nehodových lokalit. Hodnocení silniční sítě bylo provedeno formou multikriteriální analýzy. Podkladem multikriteriální analýzy byly výstupy z analytické části. Výstupem tohoto hodnocení bylo stanovení úseků s vysokou, střední a nízkou prioritou. Na základě hodnocení silniční sítě byla následně navržena konkrétní opatření jak investičního, tak i neinvestičního (opravy) charakteru na úsecích silniční sítě a rovněž byly stanoveny priority těchto opatření. Na hodnocené síti byly tedy stanoveny priority opatření jednak dle platné územně plánovací dokumentace a zároveň byly navrženy další (chybějící) opatření u kterých byla stanovena taktéž priorita realizace. Pro přehlednost a názornost propojení všech opatření na území kraje byla zároveň identifikována opatření jejichž investorem není Jihočeský kraj - opatření na nadřazené silniční síti (silnice ve správě ŘSD ČR) a opatření jiných investorů (opatření v souvislosti s výstavbou NJZ). Na základě výstupů projektu Koncepce byla stanovena předpokládaná finanční náročnost navržených opatření v jednotlivých časových horizontech a zároveň bylo vyčísleno čerpání těchto finančních prostředků v jednotlivých časových obdobích, které dle zadání projektu byly stanoveny do 7 let, 7 - 15 let a časový horizont nad 15 let.

Návrhová část

Optimalizace sítě JCK - Návrhová část (2055.39 KB) Optimalizace sítě JCK - Návrhová část

Páteřní a základní síť

Páteřní a základní síť - stav (3419.91 KB) Páteřní a základní síť - stav

Páteřní a základní síť - výhled (11175.44 KB) Páteřní a základní síť - výhled

Kapacita komunikací

Kapacitni posouzeni napojení měst na dopravní síť (184.86 KB) Kapacitni posouzeni napojení měst na dopravní síť

Kapacity komunikací UKD (2646.42 KB) Kapacity komunikací UKD

Bezpečnostní analýza

Dopravně nebezpečná mista a bodové dopravní závady (1912.31 KB) Dopravně nebezpečná mista a bodové dopravní závady

Hodnoceni silniční sítě

Hodnoceni silniční sítě (3198.03 KB) Hodnoceni silniční sítě

Návrh investičních a neinvestičních opatření

Návrh změn kategorií silnic (1891.33 KB) Návrh změn kategorií silnic

Návrh změn oproti UPD a PS (3358.49 KB) Návrh změn oproti UPD a PS

Návrh investičních opatření (3965.27 KB) Návrh investičních opatření

Návrh oprav (1914.15 KB) Návrh oprav

Neinvestiční opatření II. třídy vyhovující stav (21.68 KB) Neinvestiční opatření II. třídy vyhovující stav

Neinvestiční opatření II. třídy nevyhovující stav (19.88 KB) Neinvestiční opatření II. třídy nevyhovující stav

Neinvestiční opatření III. tridy vyhovující stav (19.09 KB) Neinvestiční opatření III. tridy vyhovující stav

Neinvestiční opatření III. třídy nevyhovující stav (18.35 KB) Neinvestiční opatření III. třídy nevyhovující stav

Neinvestiční opatření III. třídy havarijni stav (17.49 KB) Neinvestiční opatření III. třídy havarijni stav

Obce s rozšířenou působností

ORP Blatná (5776.86 KB) ORP Blatná

ORP České Budějovice (9859.55 KB) ORP České Budějovice

ORP Český Krumlov (6291.23 KB) ORP Český Krumlov

ORP Dačice (4018.34 KB) ORP Dačice

ORP Jindřichův Hradec (9061.43 KB) ORP Jindřichův Hradec

ORP Kaplice (4437.15 KB) ORP Kaplice

ORP Milevsko (8931.59 KB) ORP Milevsko

ORP Písek (7967.11 KB) ORP Písek

ORP Prachatice (7952.34 KB) ORP Prachatice

ORP Soběslav (10309.03 KB) ORP Soběslav

ORP Strakonice (6174.89 KB) ORP Strakonice

ORP Tábor (8366.39 KB) ORP Tábor

ORP Třeboň (7011.33 KB) ORP Třeboň

ORP Trhové Sviny (6957.32 KB) ORP Trhové Sviny

ORP Tyn n Vltavou (10659.89 KB) ORP Tyn n Vltavou

ORP Vimperk (3775.57 KB) ORP Vimperk

ORP Vodňany (10448.03 KB) ORP Vodňany

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku