Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 – 2020

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Program rozvoje Jihočeského kraje je základním střednědobým dokumentem regionálního rozvoje na úrovni vyššího územně samosprávného celku, který kraj zpracovává v samostatné působnosti na základě platné legislativy, zejména zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích.

Hlavním účelem dokumentu je definování strategické rozvojové vize a globálního cíle Jihočeského kraje pro období let 2014-2020. Tato rozvojová vize, resp. globální cíl, je založena na realizaci pěti dílčích cílů na úrovni prioritních os, jež jsou dále rozpracovány do jednotlivých opatření a následně jsou stanoveny konkrétní aktivity a záměry, kterými budou dílčí cíle naplňovány.

Program rozvoje Jihočeského kraje 2014-2020 se skládá z analytické části, která obsahuje socioekomickou analýzu Jihočeského kraje a SWOT analýzu shrnující silné a slabé stránky a příležitosti a hrozby, dále pak ze strategické části, která se skládá z vize kraje, globálního cíle, pěti prioritních os a 17 opatření. Součástí dokumentu je rovněž vymezení hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, evaluace, indikátory a návrh financování PRK 2014-2020.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 91/2014/ZK-10 ze dne 24. 4. 2014 schválilo Program rozvoje Jihočeského kraje 2014-2020.

Formulář pro vyjádření námitky (63.39 KB) Formulář pro vyjádření námitky

Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 - 2020 / titulní strana (106.23 KB) Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 - 2020 / titulní strana

Program rozvoje Jihočeského kraje 2014-2020 / strategická část (1842.23 KB) Program rozvoje Jihočeského kraje 2014-2020 / strategická část

Příloha č. 1 - Hospodářsky slabé oblasti Jihočeského kraje (1129.23 KB) Příloha č. 1 - Hospodářsky slabé oblasti Jihočeského kraje

Příloha č. 2 - Hlavní směry regionální inovační strategie Jihočeského kraje s aspekty inteligentní specializace (463.07 KB) Příloha č. 2 - Hlavní směry regionální inovační strategie Jihočeského kraje s aspekty inteligentní specializace

Příloha č. 3 - Socioekonomický profil Jihočeského kraje (3912.29 KB) Příloha č. 3 - Socioekonomický profil Jihočeského kraje

Příloha č. 4 - SWOT analýza Jihočeského kraje (304.26 KB) Příloha č. 4 - SWOT analýza Jihočeského kraje

Příloha č. 5 - Přehled vybraných strategických a koncepčních dokumentů (322.48 KB) Příloha č. 5 - Přehled vybraných strategických a koncepčních dokumentů

Příloha č. 6 - Vypořádání připomínek k PRK (945.64 KB) Příloha č. 6 - Vypořádání připomínek k PRK

Příloha č. 7 - Stanovisko MŽP (202.53 KB) Příloha č. 7 - Stanovisko MŽP

Příloha č.8 - Mapové přílohy

01 - celkový přírůstek (4992.32 KB) 01 - celkový přírůstek

02 - region a nadregion dopravní vztahy (4454.13 KB) 02 - region a nadregion dopravní vztahy

03 - optimalizace dopravy (3179.84 KB) 03 - optimalizace dopravy

04 - cyklotrasy (1393.97 KB) 04 - cyklotrasy

05 - památky (1072.84 KB) 05 - památky

06 - OPK NATURA (4677.94 KB) 06 - OPK NATURA

07 - ČSÚ - rozdělení měst a obcí (1772.79 KB) 07 - ČSÚ - rozdělení měst a obcí

08 - administrativní členění a infocentra (1466.89 KB) 08 - administrativní členění a infocentra

09 - školská zařízení (6239.00 KB) 09 - školská zařízení

10 - nemocnice lázně (1509.60 KB) 10 - nemocnice lázně

11 - MAS mikroregiony (3742.25 KB) 11 - MAS mikroregiony

12 - ekonomicky aktivní subjekty (1365.13 KB) 12 - ekonomicky aktivní subjekty

13 - brownfields dle obcí (1915.06 KB) 13 - brownfields dle obcí

14 - ubytovací zařízení dle ORP (1270.21 KB) 14 - ubytovací zařízení dle ORP

15 - ubytovací zařízení dle obcí (1729.42 KB) 15 - ubytovací zařízení dle obcí

16 - HSO (939.68 KB) 16 - HSO

17 - vodovody (5112.23 KB) 17 - vodovody

18 - záplavy (4928.90 KB) 18 - záplavy

19 - skládky spalovny (2727.61 KB) 19 - skládky spalovny

20 - výstavba - byty (3614.70 KB) 20 - výstavba - byty

21 - výstavba - RD (3617.06 KB) 21 - výstavba - RD

22 - KES (5510.58 KB) 22 - KES

23 - LFA (1901.50 KB) 23 - LFA

24 - ovzduší (5070.99 KB) 24 - ovzduší

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku