Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Soulad projektu s Programem rozvoje Jihočeského kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Na základě rozhodnutí ředitele KÚ JčK ze dne 24. ledna 2011 a dle organizačního řádu Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic KÚ JčK vydává stanoviska k žádosti (projektům) o finanční prostředky z dotačních titulů EU a potvrzující soulad či nesoulad žádosti s rozvojovou politikou Jihočeského kraje.

Žadatel předloží vyplněnou žádost (viz přiložený formulář) v řádném termínu na Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic KÚ JčK, oddělení regionálního rozvoje a tento odbor následně zajistí vydání příslušného stanoviska.

Formulář žádosti o stanovisko ke stažení (51.17 KB) Formulář žádosti o stanovisko ke stažení

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku