Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Spolupráce Jihočeského kraje s neziskovým sektorem

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Setkání jihočeských nestátních neziskových organizací v roce 2016

Dne 16. června 2016 se v prostorách sálu Zastupitelstva Jihočeského kraje uskutečnilo setkání jihočeských nestátních neziskových organizací v rámci partnerského projektu krajských asociací nestátních neziskových organizací Jihomoravského, Jihočeského a Zlínského kraje. Více než šedesát zástupců organizací celého spektra oblastí činnosti NNO, včetně některých úředníků Krajského úřadu Jihočeského kraje se zúčastnilo semináře „Dopady nového Občanského zákoníku na nestátní neziskové organizace v teorii a (hlavně) v praxi“.

Tisková zpráva (1003.97 KB) Tisková zpráva

 

 

Adresář vybraných nestátních neziskových organizací v Jihočeském kraji

V prosinci 2015 Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, z.s. zpracovala ve spolupráci a za podpory Jihočeského kraje mezioborový adresář nestátních neziskových organizací aktivně působících v současné době v Jihočeském kraji.

Adresář ke stažení (1922.50 KB) Adresář ke stažení

 

 

Setkání jihočeských nestátních neziskových organizací v roce 2015

Dne 21. září 2015 se v prostorách sálu Zastupitelstva Jihočeského kraje uskutečnilo setkání jihočeských nestátních neziskových organizací za účasti téměř 60 zástupců 46 jihočeských nestátních neziskových organizací.
Materiály prezentované na setkání včetně prezentací lektorů:

Prezentace ke stažení (4156.85 KB) Prezentace ke stažení

 

 

Týden charity 2014

Dne 15. září 2014 byla opět po roce slavnostně zahájena výstava Týdne charity v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje, která se konala jako společný projekt Jihočeského kraje a Diecézní charity České Budějovice pod záštitou náměstkyně hejtmana Mgr. Ivany Stráské. V týdnu od 15. do 19. září 2014 měli návštěvníci možnost seznámit se s činností Diecézní Charity na území Jihočeského kraje v oblasti zdravotně sociálních služeb. Informační panely představily projekty Dobrovolnického centra, Intervenčního centra Poradny Eva - poradny pro ženy a dívky v nouzi, Poradny pro cizince a migranty, Humanitární a rozvojové pomoci a také činnost Domu sv. Františka - chráněného bydlení ve Veselí nad Lužnicí. Případným zájemcům bylo v rámci celé akce poskytnuto bezplatné sociální poradenství.

 

Týden charity v roce 2013

V roce 2013 pokračoval společný projekt Jihočeského kraje a Diecézní charity České Budějovice „Týden charity" zaměřený na podporu medializace a propagace činnosti Diecézní charity České Budějovice. V termínech 4. 6. - 25. 6. 2013 a 17. 9. - 31. 12. 2013 se uskutečnil projekt Konzultační semináře 2013 - představení terénního krizového týmu a činnosti Diecézní charity České Budějovice pro pracovníky obecních úřadů, zástupce místních charit a škol na území měst (Týn nad Vltavou, Kaplice, Vimperk, Milevsko, Netolice, Vodňany, Bechyně, Blatná, Trhové Sviny, Vyšší Brod, Nové Hrady) včetně malých obcí. V sálech jednotlivých obecních úřadů či místních charit byly uspořádány konzultační semináře, představen terénní krizový tým jako okamžité řešení aktuálních krizových situací, dále byla představena činnost a projekty DCHCB (Poradna Eva - sociální poradenství, Poradna Eva - terénní programy, Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Poradna pro cizince a migranty, Dům chráněného bydlení pro seniory a lidi se zdravotním postižením - Dům sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí, Dobrovolnické centrum, Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce, Adopce na dálku, Tříkrálová sbírka). Po dobu následujícího týdne byla o činnosti DCHCB formou výstavy prezentačních panelů informována veřejnost.

Týden charity

Společný projekt Jihočeského kraje a Diecézní charity České Budějovice „Týden charity" zaměřený na podporu medializace a propagace činnosti Diecézní charity České Budějovice pokračoval ve dnech 18. 9. - 30.10. 2012 zajištěním konzultačních seminářů pro pracovníky obecních úřadů na území bývalých okresních měst. Společná setkání a týdenní prezentační výstavy určené veřejnosti v Českém Krumlově, v Písku, v Táboře, ve Strakonicích, v Jindřichově Hradci a v Prachaticích seznámily účastníky s problematikou Diecézní charity, její strukturou a s projekty místních charit. Setkání poskytla prostor pro získání informací o možnostech řešení konkrétních místních problémů s využitím služeb charity či prostor pro výměnu zkušeností a navázání kontaktů.

Týden charity - Jihočeský kraj a Diecézní charita České Budějovice

Dne 7. června 2012 byl v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje zahájen Týden charity. Jde o společný projekt Jihočeského kraje a Diecézní charity České Budějovice, konaný pod záštitou náměstkyně hejtmana Mgr. Ivany Stráské. V rámci Týdne charity bude představena dvacetiletá činnost Diecézní charity na území Jihočeského kraje v oblasti zdravotně sociálních služeb. Úvodní konferenci zahájila Mgr. Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana, Ing. Bc. Ludvík Zíma, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic. Přítomné účastníky pozdravil Otec Biskup Pavel Posád, prezident Charity ČR a Mgr. Michaela Čermáková, ředitelka Diecézní charity České Budějovice. Konference pokračovala představením projektů Dobrovolnického centra, Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím, a dalších projektů Městské charity České Budějovice. Farní charita Prachatice prezentovala Pomoc lidem bez domova, Oblastní charita Vimperk seznámila hosty s projektem Domácí péče a domov pro seniory. Přítomní ocenili obětavou práci dobrovolníků i zaměstnanců. Ti zde pracují v období, které je z hlediska financování neziskových organizací velmi nepříznivé. Do své práce kromě fyzické péče přinášejí i duchovní rozměr, naději a lidskost. Ve 13. hod. proběhla vernisáž výstavy představující činnost Diecézní charity. Veřejnost může výstavu navštívit ve vestibulu Krajského úřadu do 14. června.

Fotogalerie ke stažení (3048.45 KB) Fotogalerie ke stažení

Prezentace ke stažení - část 1. (5496.24 KB) Prezentace ke stažení - část 1.

Prezentace ke stažení - část 2. (6341.05 KB) Prezentace ke stažení - část 2.

Prezentace ke stažení - část 3. (4654.38 KB) Prezentace ke stažení - část 3.

Týden pro neziskový sektor

Ve dnech 14. - 23. března 2011 se ve vestibulu KÚ uskutečnila výstava prezentující činnost dvanácti neziskových organizací působících v Jihočeském kraji v rámci Týdne pro neziskový sektor. Druhý ročník Týdnů pro neziskový sektor vyhlásila Asociace NNO v ČR s cílem prezentace všech forem a aktivit dobrovolnictví a další posilování partnerství mezi jednotlivými společenskými sektory: veřejným, podnikatelským a neziskovým. Regionálním koordinátorem akce v Jihočeském kraji byla ANNO JČK.

Výstavu zahájil společně s předsedou ANNO JČK Mgr. Krejsou vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Ing. Bc. Ludvík Zíma, který krátce představil dosavadní spolupráci mezi Jihočeským krajem a ANNO JČK, zdůraznil důležitost neziskového sektoru ve společnosti. Předseda ANNO JČK poděkoval Krajskému úřadu Jihočeského kraje za spolupráci, která byla navázána v závěru roku 2010 společným uspořádáním úvodního semináře pro NNO. Zahájení výstavy se zúčastnili pracovníci KÚ, místostarosta města Prachatice a dále zástupci neziskových organizací.


Vytváření a posilování partnerských vztahů mezi Jihočeským krajem a nestátními neziskovými organizacemi v kraji považuje Jihočeský kraj za důležité. Ve shodném zájmu o rozvoj regionu je potřeba vytvářet prostor pro komunikaci, konzultaci a vzájemnou spolupráci samosprávy a občanské společnosti. Prosazování společných cílů a zájmů, koordinace aktivit, výměna zkušeností a dobré praxe jsou oblasti spolupráce, jejímž cílem je aktivní účast dotčených subjektů na řešení krajských priorit a na posílení efektivity při realizaci rozvojových programů kraje.

Jihočeský kraj každoročně podporuje neziskový sektor v rámci svých grantových schémat, stává se součástí programových dokumentů. O konkrétních dotačních titulech informují odbory krajského úřadu samostatně na internetových stránkách kraje.

Činnosti nestátních neziskových organizací může pomoci Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, která byla založena v roce 2010 se sídlem v Českých Budějovicích. Cílem asociace je zejména napomáhat rozvoji občanské společnosti, dále společný postup při jednání s orgány státní správy i místní samosprávy, legislativními orgány a zástupci politických stran. Asociace nabízí koordinaci společných zájmů v oblasti finanční, legislativní i informační, napomáhá prohlubovat vzájemnou informovanost mezi členy Asociace, koordinuje jejich aktivity. Asociace si klade za cíl vybudovat informační, poradenský servis pro nestátní neziskové organizace působící v Jihočeském kraji a jejich společnou prezentaci vůči veřejnosti a podnikatelskému sektoru. Více informací na internetových stránkách ANNO JČK http://www.annojck.cz/.

Společným jednáním ANNO JČK s hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou a s Odborem regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic byla zahájena snaha o vytváření a posilování partnerských vztahů mezi samosprávou kraje a nestátními neziskovými organizacemi.

Úvodní setkání k problematice NNO v Jihočeském kraji

Společné setkání zástupců nestátních neziskových organizací a zástupců Krajského úřadu se konalo ve středu 15. prosince 2010 v hlavní budově Krajského úřadu Jihočeského kraje. Akci organizoval Odbor regionálního rozvoje územního plánování, stavebního řádu a investic ve spolupráci s Asociací nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje. Účastníci setkání byli informováni o činnosti a grantové politice odborů i možné spolupráci s NNO, představena byla Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, která vznikla v letošním roce.

Odbor regionálního rozvoje územního plánování, stavebního řádu a investic doporučuje nestátním neziskovým organizacím působících na území Jihočeského kraje účast a spolupráci s Asociací, zároveň však garantuje, že s neziskovými organizacemi bude spolupracovat jak přímo, tak i přes Asociaci. Je potřeba nadále hledat cesty k rozvoji spolupráce nejen na bázi finanční, ale i formou lepší komunikace.

Foto z úvodního jednání (86.51 KB)

Podklady k registraci NNO v Jihočeském kraji v ANNO JČK

Dopis NNO (30.69 KB) Dopis NNO

ANNO přihláška (3001.45 KB) ANNO přihláška

Registrace členství ANNO JČK (40.06 KB) Registrace členství ANNO JČK

ANNO Memorandum (29.45 KB) ANNO Memorandum

Stanovy ANNO JČK (60.80 KB) Stanovy ANNO JČK

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku