Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Rozpočet a závěrečný účet za rok 2011

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 21. 12. 2010 na svém 19. jednání Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2011 usnesením č. 427/2010/ZK-19 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje
podle závazné části přílohy č. 1 mat. č. 447/ZK/10
a) rozpočet Jihočeského kraje na rok 2011 s celkovými příjmy 11 536 712 270 Kč, celkovými výdaji 11 165 759 240 Kč a přebytkem 370 953 030 Kč,
b) úhradu splátek dlouhodobých přijatých úvěrů prostřednictvím financování ve výši 541 553 030 Kč,
c) zapojení finančních prostředků z minulých let ve výši 170 600 000 Kč,
d) závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu ve výši 646 640 000 Kč,
e) závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 1 834 262 000 Kč,
f) závazné finanční vztahy k ostatním subjektům ve výši 824 556 000 Kč;

II. zmocňuje
orgány kraje k provádění rozpočtových opatření podle přílohy č. 2 mat. č. 447/ZK/10.

Schválený rozpočet Jihočeského kraje na rok 2011 ke stažení včetně příloh (2492.37 KB) Schválený rozpočet Jihočeského kraje na rok 2011 ke stažení včetně příloh

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 26. 6. 2012 na svém 32. zasedání Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2011 usnesením č. 207/2012/ZK-32 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schvaluje:

  1. Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2011 podle příloh mat. č. 211/ZK/12 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad včetně vykázaného kumulovaného výsledku hospodaření kraje k 31. 12. 2011 v objemu + 509 335 507,45 Kč.
  2. převod zůstatku disponibilních prostředků z výsledku hospodaření kraje za rok 2011 ve výši 26 656 656,09 Kč do rozpočtové rezervy kraje na rok 2012.

Textová část (390.68 KB) Textová část

příloha 1 - plnění a čerpaní rozpočtu (1986.32 KB) příloha 1 - plnění a čerpaní rozpočtu

příloha 2 - hospodářské výsledky zřizovaných organizací (116.82 KB) příloha 2 - hospodářské výsledky zřizovaných organizací

příloha 3 - zpráva o majetku kraje (292.08 KB) příloha 3 - zpráva o majetku kraje

příloha 4.1 - příloha k účetní závěrce (580.36 KB) příloha 4.1 - příloha k účetní závěrce

příloha 4.2 - výkaz rozvaha (419.32 KB) příloha 4.2 - výkaz rozvaha

příloha 4.3 - výkaz zisku a ztráty (382.70 KB) příloha 4.3 - výkaz zisku a ztráty

příloha 4.4 - výkaz, příloha USC, SO, RR (1095.05 KB) příloha 4.4 - výkaz, příloha USC, SO, RR

příloha 5 - grantová a dotační politika (445.31 KB) příloha 5 - grantová a dotační politika

příloha 6.1 - informace o hospodaření nemocnic, část 1 (2474.51 KB) příloha 6.1 - informace o hospodaření nemocnic, část 1

příloha 6.2 - informace o hospodaření nemocnic, část 2 (2060.79 KB) příloha 6.2 - informace o hospodaření nemocnic, část 2

příloha 6.3 - informace o hospodaření nemocnic, část 3 (2701.96 KB) příloha 6.3 - informace o hospodaření nemocnic, část 3

příloha 7.1 - informace o hospodaření dalších osob, část 1 (1947.22 KB) příloha 7.1 - informace o hospodaření dalších osob, část 1

příloha 7.2 - informace o hospodaření dalších osob, část 2 (1430.58 KB) příloha 7.2 - informace o hospodaření dalších osob, část 2

příloha 8 - informace o přezkoumání hospodaření obcí a DSO (368.22 KB) příloha 8 - informace o přezkoumání hospodaření obcí a DSO

příloha 9 - zpráva o přezkoumání hospodaření kraje (1978.97 KB) příloha 9 - zpráva o přezkoumání hospodaření kraje

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku